Com educar de manera professional a través de l'esport?

La Fundació Brafa ha decidit compartir gratuïtament amb entrenadors, famílies i clubs el pla de formació BChampion. És un programa formatiu per a esportistes de 4 a 14 anys, centrat a millorar les 20 competències de lideratge, que els entrenadors poden treballar amb cada jugador.

Brafa: educar a través de l’esport de manera professional

Se li atribueix a Arrigo Sacchi la frase “el futbol és la cosa més important de les coses menys importants”.

Brafa va néixer l'any 1954 amb l'objectiu d'impulsar una tasca social i educativa a través de l'esport. A Brafa van entendre que, si l'esport s'utilitzava per educar, això sí que faria del futbol una cosa important entre les importants, perquè ajudaria els joves a créixer en virtuts.

En gairebé 70 anys d'història, han sortit de Brafa alguns campions. I molts més han estat campions per a la vida, gràcies a les virtuts que l'esport els ha ensenyat.

L'esport té una gran capacitat per transmetre valors, però és evident que, si se segueix un pla i una metodologia, se'n pot treure més partit.

Aquesta és la visió que tenen a Brafa per crear, juntament amb la Facultat d'Educació de la Universitat Internacional de Catalunya, un pla de formació a través de l'esport, basat en les 20 competències de lideratge. Li van donar el nom de BChampion. Una de les característiques del pla és que permet avaluar el progrés de cada esportista.

“L'esport pot ser una eina excel·lent per educar, però moltes institucions esportives potser no compten amb un pla per assegurar-se que ho sigui”, assenyala Ignasi Taló, director de Brafa. Per això, BChampion és “una proposta per facilitar a l'entrenador la tasca com a educador”.

Tabla con las 20 competencias del plan de formación para deportistas
Taula amb les 20 competències del pla de formació per a esportistes

Pla de formació en competències

Els entrenadors disposaran de tot el material adaptat a cada edat, de manera que en un curs hauran tractat totes les competències. A cada etapa es treballen les 20 competències de lideratge. Els entrenadors dediquen dues setmanes a cadascuna, amb uns objectius determinats per a cada edat. Es fa de la manera següent:

  • L'entrenador imparteix una xerrada de 15 minuts sobre aquesta competència.
  • Durant l'entrenament i la competició es treballa un objectiu relacionat amb la competència.
  • Es proposa un objectiu per a casa.
  • En acabar les dues setmanes, s'avalua l'objectiu que s'ha treballat.

Els pares dels esportistes estan informats dels objectius que es treballen a l'entrenament, dels objectius que es proposen per viure a casa i de l'avaluació del fill.

Trimestralment s'elabora un informe sobre el treball realitzat a cada competència

BChampion, aportació de Brafa a l'educació a l'esport

Recentment, Brafa ha creat una pàgina web amb aquest pla de formació a disposició dels entrenadors que el vulguin utilitzar. I ho fa de manera gratuïta. Així, vol contribuir a fer que l'esport sigui una eina eficaç perquè els esportistes creixin en virtuts.

Es tracta d'un ajut excel·lent per a tots aquells que creuen que l'esport pot tenir, si s'enfoca correctament, un impacte positiu en l'educació i el desenvolupament personal dels qui el practiquen. “Busquem aquells entrenadors i entrenadores que són conscients de la influència positiva o negativa que tenen, de fet, en els seus esportistes, aquells que tenen la inquietud d'oferir alguna cosa més que una formació tècnica”, conclou el director de Brafa.