Number of articles: 39

Електронна книга: «Папа Франциск в България»

Публикуваме безплатна електронна книга с всички изказвания на папа Франциск в България.

Християнския живот

Св. Йосиф, наш духовен учител

Св. Йосиф е наш духовен учител, защото всеки ден е общувал с Божия Син. Духовният живот не е нищо друго освен постоянно и съкровено общуване с Христос – за да се оприличим на Него.

Християнския живот

За синовната обич на католиците към Папата

В Папата трябва да виждаме този, който представлява Христос на земята, „сладкия Христос на земята”, както го нарича Света Катерина Сиенска, и да го обичаме и да го изслушваме, понеже в неговите думи е истината.

Християнския живот

Божественият смисъл на земния живот на Исус

Като расте и живее подобно на всеки от нас, Исус ни разкрива, че човешкото съществуване, обичайните всекидневни грижи и занимания имат божествен смисъл.

Християнския живот

Укрепване на любовта – смисълът на трудностите

Каквато и да е трудността, която се представя пред връзката между съпрузите, трябва да отхвърлим изкушението да зачеркнем това, което сме и това, което сме си избрали.

Християнския живот

Самопринизяването на Христос и нашето собствено смирение

В този текст св. Хосемария насочва вниманието ни към смирението на Божият Син, Който е дошъл, за да служи. Като последователи на Исус сме призвани да следваме Неговия пример.

Християнския живот

Християни посред света

По случай празника на св. Хосемария, който се чества на 26 юни, предлагаме част от една негова проповед, озаглавена “Ревностно да обичаме света”. Тя съдържа важни аспекти от духовността на Опус Деи. Според испанския светец да бъдеш християнин означава да служиш на Бог там където протича твоя живот: в семейството, на работата и в ежедневните занимания.

Християнския живот

Размисли на св. Хосемария върху евангелската притча за десетте девици

В тези няколко реда Основателят на Опус Деи говори за добрата употреба на времето.

Християнския живот

Бог иска да сме свети

Всички християни са призвани към святост, това е основното послание на Опус Деи. За това призвание говори св. Хосемария в една своя проповед, произнесена през 1960 год. По-долу поместваме една част от проповедта.

Християнския живот