Св. Йосиф, наш духовен учител

Св. Йосиф е наш духовен учител, защото всеки ден е общувал с Божия Син. Духовният живот не е нищо друго освен постоянно и съкровено общуване с Христос – за да се оприличим на Него.

Св. Йосиф е отговарял за човешкото възпитание на Исус. Всеки ден се е отнасял към Него с деликатна обич и се е грижел за Него с радостна самоотверженост. Това не е ли подходящ повод да приемем като учител по вътрешен духовен живот този праведен мъж, този свят Патриарх, у когото достига връх вярата от Стария завет? Духовният живот не е нищо друго освен постоянно и съкровено общуване с Христос – за да се оприличим на Него. А Йосиф би могъл да ни каже много за Исус. Затова не преставайте да го почитате: „Идете при Йосифа” – както гласи християнското предание в една фраза, взета от Стария завет.

Учител по вътрешен живот, трудолюбив работник, верен служител на Бог, пребиваващ в постоянна връзка с Исус – това е Йосиф. „Идете при Йосифа.” С примера на св. Йосиф християнинът научава какво е да принадлежиш на Бог и същевременно да бъдеш изцяло между хората, като освещаваш света. Молете се на св. Йосиф - и ще се срещнете с Исус. Молете се на св. Йосиф - и ще се срещнете с Дева Мария, която изпълваше винаги с мир милата работилничка в Назарет.

Цялата Църква вижда в св. Йосиф свой защитник и покровител. През вековете винаги се е говорело за него, подчертавайки различни страни от живота му, неизменно верен на мисията, поверена му от Бог. Затова от много години обичам да го призовавам, наричайки го с обич „наш Отец и Господар”.

Св. Йосиф действително е Баща и Господар. Той закриля и съпровожда по земния им път онези, които го почитат, както закриляше и съпровождаше Исус, докато Той растеше и възмъжаваш.

Св. Хосемария Ескрива, Да срещнеш Христос, пар. 56.