Number of articles: 6

Дейност

Според думите на основателя „главната дейност на „Опус Деи" е да осигурява на своите членове и на всички хора с добра воля необходимите духовни средства, за да живеят като добри християни в света." („Разговори с монс. Ескрива", 27)

Opus Dei

Хронология

Опус Деи е основана през 1928 г. в Испания и в момента има свои центрове в 68 страни.

Opus Dei

Организационна структура

Управителната власт на Опус Деи принадлежи на прелата, който изпълнява длъжността на ординарий, и на неговите викарии.

Opus Dei

Послание

Всеки човек може да срещне Христос на работното място, в семейния живот, както и в другите обичайни дейности.

Opus Dei

Често задавани въпроси за Опус Деи

Какво е Опус Деи? Какво предлага Опус Деи? Какво е святост? Какво означава да освещаваш труда си? Какви са другите основни характерни черти на духовността на Опус Деи? Каква институция е Опус Деи?

Opus Dei

Християните в света

Опус Деи има около 93 000 членове, както мъже, така и жени. 98% са миряни, повечето от които са женени. Останалите 2% са свещеници.

Opus Dei