Min största kärlek: en hebré

Ett praktiskt exempel på ekumenik: ”Jag älskar hebréerna mycket – säger grundaren – eftersom jag älskar Jesus Kristus mycket.” (48 sek.)

Korta videoklipp med grundaren