Bibliografi

Bibliografi

Den helige Josemarías skrifter samt biografier över hans liv och verk på svenska och andra språk kan beställas hos varje bokhandlare eller på: Catholica

Sankt Josemaría Escrivá
”Där människorna, era bröder, finns, där era förhoppningar, ert arbete, era älskade finns, där är platsen där ni skall möta Kristus varje dag.”
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare