Bibliografi

Bibliografi

Den helige Josemarías skrifter samt biografier över hans liv och verk på svenska och andra språk kan beställas hos varje bokhandlare eller på: Catholica

Sankt Josemaría Escrivá
”Heligheten består av heroism. Därför krävs det av oss i vårt arbete sådan heroism som består i att ”avsluta” de uppgifter som har anförtrotts åt oss väl, dag efter dag.”
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare