Bibliografi

Bibliografi

Den helige Josemarías skrifter samt biografier över hans liv och verk på svenska och andra språk kan beställas hos varje bokhandlare eller på: Catholica

Sankt Josemaría Escrivá
"Ju djupare förankrade vi är i världen, desto mer måste vi tillhöra Gud." Den helige Josemaría
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare