Bibliografi

Bibliografi

Den helige Josemarías skrifter samt biografier över hans liv och verk på svenska och andra språk kan beställas hos varje bokhandlare eller på: Catholica

Sankt Josemaría Escrivá
”Du måste ständigt vara medveten om skyldigheten att vara helig. – Helig!, vilket inte innebär att man gör underliga saker: det är att kämpa i det inre livet och i det heroiska utförandet av sin plikt, ända till slut.”
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare