Video: Den 19 mars, den helige Josefs högtid

Den helige Josemaría talar i den här videon om vördnaden för den helige Patriarken. Opus Deis grundare hade en stor vördnad till den helige Josef, och blev alltid tagen av de folkkära uttrycken för den här tillgivenheten till Jesu adoptiva far. En kärlek som är så utbredd i hela det kristna folket.