Prelatovo božično sporočilo

Jezus prinaša mir v srca in v domove, pravi prelat Opus Dei v tem božičnem sporočilu.

Predragi, naj Jezus varuje moje hčere in sinove!

Ob božiču, ki je že blizu, bomo znova zaslišali angele razglašati: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« (Lk 2,14). Odmev tega speva vsako leto napolni ves svet in v nas poživi veselo upanje. Predvsem ker se je približal mir in ga lahko zremo na obličju Deteta: »On je naš mir« (Ef 2,14), kot je pozneje zapisal sv. Pavel, ko je premišljeval o skrivnosti Jezusa Kristusa.

Svet je zelo potreben mirú. Vsak izmed nas, naše družine, naša delovna mesta, okolja, v katerih smo navzoči, vsi potrebujemo to Dete, ki so ga angeli oznanili kot Odrešenika (prim. Lk 2,11). Brez Njega so vsa prizadevanja za pomiritev src premalo. Zato Cerkev ne neha govoriti ljudem o Jezusu, tako kot so storili pastirji, potem ko so ga videli v jaslih (prim. Lk 2,16-18). Tudi mi ga hočemo oznanjati – pri apostolatu moramo govoriti »o Kristusu in ne o samih sebi« (Jezus prihaja mimo, št. 163).

V teh božičnih dneh opazujmo véliko skrivnost božje ljubezni v tem Detetu, ki nam je rojeno (prim. Iz 9,5). Kako lahko je najti in znova najti mir, vedrost, ko molimo ob jaslicah in pustimo, da nas prevzame Jezus v hlevčku, ob Mariji in Jožefu! Ob zrenju te skrivnosti ljubezni nam bo Gospod dal tudi novega zagona, da bi jo ponesli še drugim ljudem.

Z najprisrčnejšimi željami in blagoslovom,

vaš oče

Rim, 16. december 2018