»Spoznavati Njega in sebe«. Osebna molitev, kraj srečevanja z Bogom, ki nam je blizu

Knjiga z dvanajstimi prispevki dvanajstih avtorjev, ki bralcu predstavijo način, kako hoditi po poti molitve skupaj z Jezusom in doseči kontemplacijo Boga v našem običajnem življenju.

Prenesi knjigo Spoznavati Njega in sebe v digitalnem formatu:

ePub ► Spoznavati Njega in sebe

Mobi  Spoznavati Njega in sebe

PDF  Spoznavati Njega in sebe

Za knjigo v tiskani obliki:

Spletni nakup  Spoznavati Njega in sebe 

ali pa nam pišite na naš naslov.  


»Molitev je zagon, je klicanje, ki presega nas same: nekaj, kar se rodi v globini naše osebnosti in pride na plan, ker čuti hrepenenje po srečanju. To hrepenenje je […] več kot potreba: je pot. Molitev je glas nekega jaza, ki tiplje, ki tipajoč išče neki ti. Srečanja jaz-ti ni mogoče doseči s pomočjo izračunov: to je človeško srečanje in marsikdaj tipaje hodimo naprej, da bi našli tisti ti, ki ga išče naš jaz« (Frančišek, Kateheze o molitvi, 13. 5. 2020). 

V tej knjigi je zbranih dvanajst prispevkov dvanajstih avtorjev, ki tvorijo načrt poti notranje molitve, da bi po njej hodili skupaj z Jezusom in mogli zreti Boga v svojem običajnem življenju. Namen tega dela je pripomoči k srečanju z Njim, ki nas ljubi od vekomaj, da bi to srečanje preoblikovalo naša življenja in nam omogočilo obroditi sad, ki je sicer zunaj našega dosega, vendar ustreza meri našega srca. 

Molitev je dar, ki ga Bog želi podeliti vsem nam. Naloga vsakega od nas je zgolj to, da odstranimo ovire, ki nam preprečujejo, da bi ga sprejeli odprtih rok. Naj nam ta besedila, napisana v želji, da bi molili več in bolje, pomagajo hrepeneti, prositi in gojiti tisti odnos, ki nas bo spremenil v to, kar je bil božji sen za naše življenje.


1. Beseda, ki Jezusu ukrade srce 
KOLIKOR LJUDI, TOLIKO NAČINOV MOLITVE

2. Jezusov zgled
MOLITEV S POMOČJO BOŽJE BESEDE

3. V družbi svetnikov
UČITELJI IN SPREMLJEVALCI PRI MOLITVI

4. Ko znamo prisluhniti
NOTRANJA TIŠINA

5. Kako nam Bog govori
NEKAJ NAMIGOV ZA ODKRIVANJE NJEGOVEGA JEZIKA

5b. Kako nam Bog govori
V SVETEM PISMU IN V NAŠI NOTRANJOSTI

6. Iskanje povezave
MOLITEV V POČASNEM POSNETKU

7. Ob pravem času
SPOMINJAJOČA SE MOLITEV

8. Ne boj se, saj sem jaz s teboj
TEŽAVE V PREMIŠLJEVALNI MOLITVI

9. Jezus je zelo blizu
OD MOLITVE K ŽIVLJENJU IN OD ŽIVLJENJA K MOLITVI

10. Vi ste Kristusovo pismo
PRIJATELJSTVO, KI NAS PREOBLIKUJE

11. Duše liturgične molitve
MOLITI Z VSO CERKVIJO

12. Ne premišljevanje, ampak gledanje!
KONTEMPLATIVNA MOLITEV