Number of articles: 63

Prelatovo sporočilo (25. november 2021)

Prelat Opus Dei nas vabi, naj resničnost smrti doživljamo z upanjem, tako da zaupamo v božjo ljubezen in se zatekamo k sveti Mariji.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (18. oktober 2021)

Ob godu sv. Luka nas prelat Opus Dei vabi h kontemplaciji Gospoda v evangeliju, da bi se pustili preoblikovati Njemu.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (20. september 2021)

Prelat Opus Dei nas vabi, da po križu okrepimo svojo zedinjenost z Gospodom.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (avgust 2021)

Prelat Opus Dei nas vabi, da se mu pridružimo v molitvi ob petdeseti obletnici njegovega duhovniškega posvečenja.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (17. julij 2021)

Pred praznikom sv. Marije Magdalene nas prelat Opus Dei spodbuja, naj z obnovljenim navdušenjem sprejmemo Jezusovo povabilo k spreobrnjenju.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (10. junij 2021)

Prelat Opus Dei nas vabi k sodelovanju pri pripravah na stoletnico Dela, ki bo potekala od 2. oktobra 2028 do 14. februarja 2030.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (1. maj 2021)

Prelat Opus Dei nas vabi, naj s pomočjo majskih romanj okrepimo stik z Devico Marijo.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (11. april 2021)

Prelat Opus Dei nas vabi, naj v velikonočnem času obudimo zavedanje, da je Kristus vstal, in se spominjamo razlogov za naše veselje, ki nam jih daje Gospod.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (19. marec 2021)

Ob začetku »leta družine« in slovesnem prazniku sv. Jožefa nas msgr. Fernando Ocáriz vabi, da na poseben način skrbimo za svoj dom in tudi da stopimo naproti drugim družinam ter pomoči potrebnim.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (20. februar 2021)

Ob začetku postnega časa nas msgr. Ocáriz vabi, naj si prizadevamo za poistovetenje s Kristusom na poti uboštva, ki ga spodbuja post.

Pastirska pisma