Number of articles: 65

Prelatovo sporočilo (6. marec 2023)

Prelat Opus Dei nas vabi, naj še naprej z molitvijo podpiramo načrt za koordinacijo apostolskih dejavnosti in priprave na izredni generalni kongres.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (7. januar 2023)

Prelat Opus Dei vošči za novo leto in sporoča, da bo izredni generalni kongres potekal od 12. do 16. aprila.

Pastirska pisma

Prelatovo božično voščilo

Prelat Opus Dei nas vabi, naj si v teh božičnih praznikih prizadevamo za mir, začenši pri nas samih in v naši najbližji okolici.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (18. november 2022)

Prelat Opus Dei se Bogu zahvaljuje za svoje potovanje v Mehiko in spodbuja k molitvi, polni zaupanja in naravnosti.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (10. september 2022)

Prelat Opus Dei nas vabi, da v središče svojega življenja postavimo tabernakelj.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (12. avgust 2022)

Pred 15. avgustom, ko bo obnovljena posvetitev Dela presladkemu Marijinemu Srcu, nas prelat Opus Dei vabi, da v sebi gojimo željo po svetosti in apostolatu, ki se bo odražala v vsakodnevni, veseli in upanja polni zvestobi.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (20. julij 2022)

Potem ko je bil na obisku v različnih krajih, izpostavlja prelat veselje, ki ga je doživljal v teh dneh.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (14. junij 2022)

Ob zaključku leta, posvečenega družini, prelat Opus Dei premišljuje o pomembnosti družine v Cerkvi in družbi.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (24. maj 2022)

Prelat Opus Dei nas vabi, naj kot nekaj osebnega začutimo radosti in trpljenje sveta, tako da se na poseben način obračamo k Devici Mariji v tem mesecu maju.

Pastirska pisma

Prelatovo sporočilo (23. marec 2022)

Prelat Opus Dei sporoča, da bo 25. marca objavil pismo o zvestobi in nas vabi, da se pridružimo posvetitvi Rusije in Ukrajine brezmadežnemu Marijinemu Srcu, ki jo bo istega dne opravil sveti oče.

Pastirska pisma