Blahoslavený don Álvaro – Orodovník za vyrovnanosť

Chcela by som vyrozprávať príbeh, ktorý sa mi stal v tomto „korona roku“, keď sme ešte boli v očakávaní nášho ďalšieho prírastku a ako mi Boh pomohol na príhovor blahoslaveného dona Álvara prekonať moje úzkosti a znova nadobudnúť vyrovnanosť.

Vypočutá prosba na narodeniny blahoslaveného Álvara

O 23:02 mi volal otec, celý skrúšený a s plačom, že môj synovec a jeho vnuk umiera. Mal fibrilácie a tep 280. V tej chvíli mi ale niečo napadlo. Povedal som otcovi: ,,Treba ho odporúčať donovi Álvarovi, veď má dnes narodeniny.“

Pravdivý príbeh chlapca, ktorý spadol do bazéna na blahorečenie.

V dňoch pred blahorečením Mons. Álvara del Portilla sa medzi pútnikmi rozširovala rýchlosťou svetla príhoda len jednoročného peruánskeho chlapca Francisca Villa Corta, ktorý práve prišiel do Madridu a bojoval medzi životom a smrťou po nešťastnom páde do bazéna.