Spolupracovníci Opus Dei

Spolupracovníci Opus Dei

Spolupracovníci Opus Dei

Spolupracovníkom sa môže stať muž alebo žena každej farby pleti, vierovyznania a kultúry.

Lekcia lásky

Osobné svedectvá
Lekcia lásky

Angelique Ferrali je spolupracovníčka Opus Dei, žije vo Švajčiarsku, pracuje ako tenisová trénerka. Spomína na svätú omšu, ktorú slúžil Don Álvaro,...