Internetové pripojenie

U nás v práci sa nezaobídeme bez internetu. Preto máme vyhradenú jednu telefónnu linku, ktorá zabezpečuje internetové pripojenie.

Opus Dei - Internetové pripojenieFoto: SteveRodhe

Jedného dňa sa táto linka prerušila, no ani napriek snahe zodpovednej spoločnosti sa ju nepodarilo opraviť. Malo to za následok zmätok a oneskorenie v práci.

Po dvoch týždňoch som sa s tým zverila jednej známej, ktorá mi poradila: „Popros Isidora, nech to zariadi. On bol inžinier. Mne viackrát neuveriteľne pomohol. Mám aj kartičku s relikviou, ktorú ti môžem venovať.“

Vzala som si kartičku a v práci som sa pomodlila a poprosila Isidora, aby nám pomohol. Keď som sa na poludnie vrátila, stretla som technika, ktorý mal na starosti počítače, a povedal mi: „Linka už funguje!“

Technik sa pre túto situáciu dlho trápil. Uvedomoval si, aký dopad to malo na našu prácu. Viem, že pre odstránenie poruchy urobil všetko, čo vedel. V ten deň s prekvapením zistil, že linka začala znova fungovať.

R.P.S.