Protocol de tratare a plângerilor instituționale adresate Prelaturii

Protocol al Prelaturii Opus Dei.

„În cazul plângerilor serioase și rezonabile de natură instituțională, pentru a facilita procesele de recuperare, Prelatura dispune de un protocol de acțiune care prevede în prezent următoarele:

1) Tratarea acestor plângeri se realizează în țara la care se referă faptele.

2) Acolo unde s-a considerat oportun, vicarul regional a înființat birouri de recuperare și de soluționare competente în aceste circumstanțe.

3) Plângerea trebuie să fie adresată birourilor vicarului regional din circumscripția respectivă, luând legătura cu coordonatorul prin intermediul următoarei adrese de e-mail: asculta.ro@opusdei.org.