"Lumina verde" a unui confesional, reprezintă o mână întinsă pentru convertire

Agenția Zenit a pus 3 întrebări Prelatului Opus Dei despre Sacramentul Euharistiei şi despre cel al Spovezii.

Foto: Ismael Martínez Sánchez

- De ce este Euharistia "centrul şi rădăcina" vieţii fiecărui creştin?

- A pune Euharistia în centrul vieţii creştine înseamnă a-l pune pe Isus în inima la orice. În Euharistie suntem chemaţi să intrăm în iubirea trinitară. Făcând din Sfânta Liturghie centrul vieţii noastre interioare, ne unim cu Isus şi, în El, cu întreaga Biserică, cu toţi oamenii. Aceasta a fost o învăţătură constantă a Sf. Josemaría Escrivá, fondatorul Opus Dei, care spunea: "Dacă tabernacolul este în centrul gândurilor şi speranţelor tale, cât de abundente vor fi, fiul meu, roadele sfinţeniei şi apostolatului!" Isus Euharistic este culmea dăruirii de sine către omenire; astfel, dacă ne identificăm cu El, El ne va transmite aceeaşi dorinţă de a spori dăruirea noastră de sine şi slujirea noastră către ceilalţi.

- Cât de importantă este practica spovedirii şi împărtăşaniei în carisma Opus Dei?

- În spiritualitatea Opus Dei, Sacramentele Spovezii şi Euharistiei sunt la fel de importante ca în Biserică: asemenea tuturor creştinilor, încercăm să fim persoane penitente şi euharistice, care practică frecvent Spovada şi merg zilnic la Sfânta Liturghie. Sacramentul Reconcilierii este profund legat de cel al Euharistiei. Spovada implică însăşi conştiinţa faptului că suntem păcătoşi, dar cu credinţă în milostivirea divină. Isus ne purifică în Sângele Său vărsat pe cruce pentru noi, pentru ca creştinul să poată să participe cu mare fidelitate la jertfa de pe Calvar, care este făcută prezentă în fiecare zi în Sfânta Liturghie. Ambele Sacramente umplu sufletul de bucurie şi de pace - asemenea tâlharului cel bun care, văzându-l pe Isus răstignit şi împins de părerea de rău, şi-a recunoscut păcatele, câştigându-şi astfel mântuirea. Insist: spovada este foarte importantă în viaţa creştinului deoarece este un Sacrament al bucuriei şi o poartă de acces spre pacea şi fericirea care se găsesc în Euharistie.

- În contextul Congresului Euharistic Naţional, ce sugestii aţi face pentru ca practica spovezii şi împărtăşirii să fie mai intensă şi mai răspândită?

- Biserica a învăţat mereu că forţa se găseşte în tabernacol, cel mai sigur refugiu împotriva temerilor şi neliniştilor. Nu este de ajuns ca fiecare dintre noi, individual, să îl căutăm şi să îl găsim pe Domnul în Euharistie; prin mărturia noastră trebuie să putem "infecta" cât mai multe persoane, pentru ca şi ele să contemple şi să descopere această prietenie cu Isus. Comuniunea spirituală este de mare ajutor în pregătirea comuniunii euharistice. Pentru a fi oameni care sunt conştienţi de filiaţia divină trebuie să petrecem tot mai mult timp cu Cristos, să îl primim, dacă se poate, în fiecare zi. Legat de spovadă, cred că disponibilitatea generoasă a preoţilor de a asculta spovada este foarte importantă: un confesor disponibil, "lumina verde" a unui confesional, reprezintă o mână întinsă pentru convertire. În acest sens, Papa Benedict sugera recent să urmăm "exemplul marilor sfinţi din trecut, de la Sf. Ioan Maria Vianney la Sf. Ioan Bosco, de la Sf. Josemaría Escrivá la Sf. Padre Pío de Pietrelcina, de la Sf. Iosif Cafasso la Sf. Leopold Mandic" (discursul din 25 martie 2011).Traducere de www.catholica.ro

www.zenit.org