Interviu cu Fernanda Lopes, președinta Comitetului pentru Centenarul Opus Dei

Fernanda Lopes (Brasilia, 1986) prezidează comitetul pentru centenarul Opus Dei.

În ce constă activitatea acestui comitet?

Această echipă este un comitet inițial. Este alcătuit dintr-un mic grup de șapte persoane - trei bărbați și patru femei, de vârste, țări și profiluri diferite - care lucrează și locuiesc la Roma. Deocamdată, intenționăm să facem primii pași, în conformitate cu liniile indicate în recentul mesaj al Prelatului.

Ce acțiuni sau lucrări au început deja?

Prelatul, împreună cu consiliile sale (Consfătuirea centrală și Consiliul general), a definit scopul centenarului, așa cum este descris în mesajul lui. Pe această bază, este de datoria acestei comisii să înceapă să articuleze pregătirile. Următorii ani vor fi o perioadă de ascultare, reflecție și învățare. Ideea este ca participarea oamenilor din cadrul Lucrării să fie cât mai largă posibil.

Prelatul face referire în mesajul său la rolul fundamental al celor mai tineri.

În cadrul comitetului sperăm să putem conta pe participarea foarte activă a tinerilor. De asemenea, mă simt deosebit de provocată, pentru că aceia dintre noi care am venit la Lucrare în mileniul al treilea știm că suntem protagoniștii acestui moment istoric.

Cum vor fi actualizate informațiile despre pregătiri?

Așa cum am spus, deocamdată ne vom concentra pe ascultare și nu atât de mult pe organizarea activităților. Dar, atunci când vor exista noi evoluții, acestea vor fi publicate pe această pagină web.

Central Consultancy Centennial Opus Dei Fernanda Lopes