Indulgențe în perpetuitate

Penitenciaria Apostolică a Sfântului Scaun a anunțat că indulgențele de care se pot bucura membrii Lucrării și familiile lor la aceste date vor fi acordate pe vecie. Până acum, ele erau reînnoite la fiecare șapte ani.

Textul de mai jos reprezintă o traducere a decretului, al cărui original este în limba latină:

Prea Fericitul Părinte,
Fernando Ocáriz Braña, Prelat al Prelaturii Personale a Sfintei Cruci și al Opus Dei, cu spirit de recunoștință față de Dumnezeu, expune cu reverență că indulgențele acordate timp de șapte ani, prin mandatul Sanctității Voastre, de către Penitenciarul Apostolic cu rescriptul N. 1105/15/1, la 17 decembrie 2015, au fost de mare folos și aduc un mare profit spiritual:

I. în favoarea celor care participă la celebrările liturgice pe care Prelatura Sfintei Cruci și Opus Dei și Societatea Sacerdotală a Sfintei Cruci le promovează de obicei, în triodul care precede Solemnitatea Nașterii Domnului și Paștele, pentru progresul spiritual al familiilor credincioșilor săi și al membrilor săi;

II. pentru părinții, frații și surorile credincioșilor din Prelatura și ale membrilor Societății Sacerdotale, precum și pentru soții, fiii și fiicele credincioșilor supranumerari care participă la o funcție sacră la sărbătoarea Sfintei Familii a lui Isus, Maria și Iosif.
Pentru ca bunurile spirituale care decurg din acestea să continue și în viitor, reverendul solicitant cere Sanctității Voastre să prelungească harul deja acordat.

Pentru numele lui Dumnezeu, etc.

În ziua de 16 decembrie 2022, Penitenciarul Apostolic, în virtutea facultăților care i-au fost atribuite prin mandatul Preasfântului Părinte Francisc, primind cu plăcere rugămințile prezentate, prelungește în perpetuitate darul implorat. În pofida oricărei dispoziții contrare.

Imagine originală a decretului
Imagen original del decreto

Original en latín:

Prot. N. 1118/22/I

Beatissime Pater

Ferdinandus Ocáriz Braña, Praelaturae personalis Sanctae Crucis et Operis Dei Praelatus, grato erga Deum animo motus, reverenter exponit indulgentias, de mandato Sanctitatis Tuae a Paenitentia Apostolica per Rescriptum N. 1105/15/1, die 17 decembris 2015 ad septennium concessas, valde spiritaliter profuisse et prodesse:

I. participantibus celebrationes liturgicas quas, triduo ante sollemmitatem Nativitatis Domini et Paschatis, Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei necnon Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis, in spiritalem familiarum suorum fidelium atque sodalium profectum, promovere solent;

II. parentibus, fratribus et sororibus fidelium praelature et sodalium Societatis Sacerdotalis necnon coniugibus, filiis et filiabus fidelium supernumerariorum qui, die festo Sanctae familiae Iesu, Mariae, Ioseph, sacrae functioni adfuerint.

Quo autem spiritalia bona inde manantia in posterum etiam redundent, Rev.dus Orator petit a Sanctitate Tua ut iam concessa gratia prorogetur.

Ex Deus, etc.

Die 16 Decembris 2022

Paenitentiaria Apostolica, vi facultatum sibi de Sanctissimi Patris Francisci mandato tributarum, oblatas libenter preces excipiens imploratum donum in perpetuum prorogat.

Contrariis quibuscumque minime obstantibus