Beatificarea Papei Ioan Paul al II-lea

Seviciul de presă al Vaticanului a anunţat că Ioan-Paul al II-lea va fi beatificat la Roma pe 1 mai 2011 în Duminica Mizericordiei. Liturghia va fi celebrată de către Papa Benedict al XVI-lea.

O notă a Congregaţiei pentru cauza sfinţilor a anunţat că Benedict al XVI-lea va celebra liturghia de beatificare a predecesorului său, duminică 1 mai anul curent, în Duminica Mizericordiei.

După cum se ştie demersurile pentru sanctificare au fost iniţiate înainte de termenul cerut de cinci ani de la deces. Dispensa papală a fost acordată datorită reputaţiei extraordinare de sfinţenie de care s-a bucurat Ioan-Paul al II-lea atât în timpul vieţii sale, cât şi în momentul morţii. De altfel, dispoziţiile canonice privitoare la procedurile de beatificare şi canonizare au fost respectate cu stricteţe.

Din iunie 2005 până în aprilie 2007 ancheta diocezană s-a desfăşurat la Roma prin cereri adresate către multe alte dioceze, în scopul de a primi informaţii despre viaţa, virtuţile, reputaţia de sfinţenie şi eventuale miracole. Decretul din 4 mai 2007 la Congregaţiei a recunoscut validitatea acestei proceduri canonice şi în iunie 2009 acest dicasteriu a examinat situaţia cauzei, după care cei nouă teologi ai săi au emis o judecată favorabilă asupra virtuţilor eroice ale lui Ioan-Paul al-lea, iar cardinalii şi ceilalţi episcopi ai Congregaţiei au confirmat acest aviz favorabil.

La 19 decembrie 2009 Papa Benedict al XVI-lea a autorizat promulgarea decretului privitor la eroismul virtuţilor. În vederea beatificării lui Ioan-Paul al II-lea, cererea cauzei a supus Congregaţiei cazul vindecării sorei Marie-Simon-Pierre Normand, din Ordinul Petites Sœurs des Maternites catholiques, de maladia Parkinson.

Apoi la 21 octombrie 20010 actele anchetei canonice şi examinările medicale au fost supuse comisiei medicale a dicasteriului. După un examen minuţios al mărturiilor şi al documentării procedurale, aceasta s-a pronunţat în favoarea caracterului inexplicabil din punct de vedere ştiinţific al unei asemenea vindecări.

Luând cunoştinţă de spre concluziile medicale, la 14 decembrie 2010, teologii au trecut la evaluarea teologică a dosarului recunoscând în unanimitate unicitatea, antecedenţa şi coralitatea de invocare adresată lui Ioan-Paul al II-lea, precum şi eficacitatea sa în cazul acestei vindecări miraculoase.

În final, la 11 ianuarie 2011, în cadrul sesiunii lor ordinare membrii Congregaţiei au emis în unanimitate o hotărâre confirmatorie, subliniind miracolul vindecării călugăriţei franceze, caz inexplicabil din punct de vedere ştiinţific, săvârşit de Dumnezeu prin mijlocirea lui Ioan-Paul al II-lea, invocat de călugăriţa bolnavă precum şi de un număr de alţi credincioşi.

VIS