Tworzą Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża księża Prałatury oraz księża i diakoni diecezjalni, którzy chcą do niego należeć.