"Świętych Obcowanie"

Przeżywajcie w szczególny sposób komunię świętych, a każdy odczuje – zarówno w chwili walki wewnętrznej, jak i podczas pracy zawodowej – radość i siłę wypływające ze świadomości, że nie jest sam. (Droga, 545)

Przed chwilą, przed lavabo, wzywaliśmy Ducha Świętego prosząc Go, aby pobłogosławił ofiarę przygotowaną Jego świętemu Imieniu. Po oczyszczeniu zwracamy się do Trójcy Świętej – Suscipe, Sancta Trinitas – ażeby przyjęła to, co składamy na pamiątkę życia, Męki, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Chrystusa, ku czci Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, ku czci wszystkich świętych.

Aby ofiara przyniosła zbawienie wszystkim – Orate fratres, modli się kapłan – ponieważ ta ofiara jest moja i wasza, całego Kościoła Świętego. Módlcie się, bracia, nawet gdyby niewielu było was zgromadzonych; nawet jeśli fizycznie byłby obecny tylko jeden chrześcijanin, i nawet jeśli byłby tylko sam celebrans: ponieważ każda Msza jest ofiarą powszechną, okupem za wszystkie pokolenia, języki, ludy i narody.

Dzięki obcowaniu świętych wszyscy chrześcijanie otrzymują łaski z każdej Mszy, zarówno gdy jest ona sprawowana wobec tysięcy ludzi, jak i wtedy, gdy kapłanowi pomaga, jako jedyny uczestniczący, roztargniony może chłopiec. W każdym razie, ziemia i niebo łączą się, by wyśpiewywać wraz z Aniołami Pańskimi: Sanctus, Sanctus, Sanctus…(To Chrystus przechodzi, 89)

Teksty św. Josemarii na e-mail

email