"Święte dusze muszą być szczęśliwe"

Opowiadałem ci, że nawet osoby nieochrzczone mówiły do mnie ze wzruszeniem: „To prawda, rozumiem, że święte dusze muszą być szczęśliwe, bo patrzą na wydarzenia w sposób, który jest ponad sprawami tej ziemi, patrzą na rzeczy oczyma wieczności”. Oby nie zabrakło ci takiego spojrzenia! – dodałem potem – abyś konsekwentnie odpowiedział na szczególną miłość, jaką okazała ci Trójca Święta. (Kuźnia, 1017)

Zapewniam cię, że my, dzieci Boże, jeżeli zechcemy, przyczynimy się znacznie do tego, żeby boski blask – wieczny! – który Bóg zechciał złożyć w naszych duszach, oświecał pracę i życie innych ludzi. – Lecz „kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował” – jak uczy św. Jan: drogą, która zawsze prowadzi do chwały, ale wiedzie – również zawsze – przez ofiarę. (Kuźnia, 1018) 

Panie mój, Jezu, spraw, bym odczuwał Twoją łaskę i był jej uległy do tego stopnia, żeby opróżnić swoje serce ze wszystkiego... i napełnić je Tobą, mój Przyjacielu, mój Bracie, mój Królu, mój Boże, moja Miłości! (Kuźnia, 913)