"Postawić Chrystusa u szczytu wszystkich ludzkich działań"

Jakakolwiek działalność – bardzo ważna lub nie z ludzkiego punktu widzenia – powinna stawać się dla ciebie sposobem służenia Bogu i ludziom: to jest prawdziwa miara jej znaczenia. (Kuźnia, 684)

Pracuj zawsze i we wszystkim z poświęceniem, aby postawić Chrystusa na szczycie wszystkich ludzkich działań. (Kuźnia, 685)

Odpowiedź na łaskę polega również na wierności w tych drobnych, codziennych rzeczach, które wydają się bez znaczenia, a mimo to mają transcendencję właściwą miłości. (Kuźnia, 686)

Nie należy zapominać, że praca po ludzku godna, szlachetna i uczciwa może – i powinna! – zostać wyniesiona do porządku nadprzyrodzonego i stać się zajęciem Bożym. (Kuźnia, 687)

Jezus, nasz Pan i Wzór, rosnąc i żyjąc jako jeden z nas, objawia nam, że ludzka egzystencja – twoje życie – codzienne, zwyczajne zajęcia mają boski i wieczny sens. (Kuźnia, 688)