"Duszo apostolska, jesteś solą ziemi"

Duszo apostolska, jesteś solą ziemi. – Bonum est sal – dobra jest sól, czytamy w Ewangelii świętej, si autem sal evanuerit – ale jeżeli sól utraci swój smak…, na nic się nie zda, ani dla ziemi, ani dla nawozu. Wyrzuca się ją jako bezużyteczną. Ty jesteś solą ziemi, duszo apostolska. – Ale jeżeli utracisz swój smak… (Droga, 921)

Nie jest możliwa ocena wydarzeń bądź poglądów z pominięciem osób... których jednak ty nie osądzasz: qui iudicat Dominus est – Pan jest sędzią. – Nie martw się, jeśli czasem zetkniesz się z rozmówcą pozbawionym prawego sumienia, który w złej wierze lub z braku rozeznania oceni twoje słowa jako obmowę. (Kuźnia, 961)

W chwilach ogólnego zamieszania, kiedy wołasz do Pana o dusze – o Jego dusze! – zdaje się, jakby ciebie nie słyszał, jakby był głuchy na twoje wołanie. A nawet zdarza ci się myśleć, że twoja praca apostolska jest daremna. – Nie martw się! Pracuj nadal z tą samą radością, z tą samą gorliwością, z tym samym zapałem. – Pozwól, że podkreślę: kiedy pracuje się dla Boga, nic nie jest bezowocne! (Kuźnia, 978)

Synu: wszystkie morza tego świata należą do nas, a tam, gdzie połów jest trudniejszy, jest także bardziej potrzebny. (Kuźnia, 979)

Przez swoją chrześcijańską doktrynę, prawe życie i dobrze wykonywaną pracę musisz dawać dobry przykład tym, którzy cię otaczają – swoim krewnym, przyjaciołom, kolegom, sąsiadom, uczniom – w praktykowaniu swojego zawodu oraz w wypełnianiu obowiązków wynikających z twojego stanowiska. – Nie możesz być partaczem. (Kuźnia, 980)

Teksty św. Josemarii na e-mail

email