"Czy naprawdę chcesz osiągnąć świętość?"

Czy naprawdę chcesz osiągnąć świętość? – Spełniaj drobne obowiązki każdej chwili: czyń, co powinieneś, skupiony na tym, co czynisz. (Droga, 815)

Twoim obowiązkiem jest dążenie do świętości. – Tak, także twoim. – Kto powiedział, że jest to zadanie wyłącznie kapłanów i zakonników? Do wszystkich, bez wyjątku, Pan powiedział: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. (Droga, 291)

Poprawiaj się. – Każdego dnia troszeczkę. – Na tym polega twoja ciągła praca, jeśli naprawdę chcesz zostać świętym. (Droga, 290)

Wierność Bogu wymaga walki. I to walki wręcz, człowieka z człowiekiem – człowieka starego z człowiekiem Bożym – kawałek po kawałku, bez ustępstw. (Bruzda, 126)

Dziś nie wystarczy, by kobiety i mężczyźni byli po prostu dobrzy. – Co więcej, nie jest dostatecznie dobry ten, kto zadowala się tylko tym, żeby być prawie... dobrym: Trzeba być „rewolucjonistą”. Wobec hedonizmu, wobec nawału pogaństwa i materializmu, który nam proponują, Chrystus pragnie nonkonformistów, buntowników Miłości! (Bruzda, 128)

Jeżeli celem nie jest budowanie dzieła bardzo wielkiego, bardzo Bożego – świętości – nie warto się poświęcać. Dlatego też Kościół – kanonizując świętych – ogłasza heroiczność ich życia. (Bruzda, 611)

Teksty św. Josemarii na e-mail

email