"Bądźcie radośni, zawsze radośni"

Nikt nie jest szczęśliwy na ziemi, dopóki nie postanowi, by nie być szczęśliwym. Taka jest nasza droga: cierpienie – po chrześcijańsku! – krzyż; wola Boża, Miłość; szczęście tutaj, a potem wiecznie. (Bruzda, 52)

Servite Domino in laetitia! – Będę służyć Bogu z radością! Z radością, która będzie konsekwencją mojej wiary, mojej nadziei i mojej miłości... i która powinna trwać zawsze, ponieważ, jak nas zapewnia Apostoł, Dominus prope est!... – Pan towarzyszy mi z bliska. Pójdę więc z Nim, pełen ufności, ponieważ Bóg jest moim Ojcem..., i z Jego pomocą wypełnię Jego godną umiłowania Wolę, choćby mnie to kosztowało. (Bruzda, 53)

Oto rada, którą wam uporczywie powtarzam: bądźcie radośni, zawsze radośni. – Niechaj się smucą ci, którzy nie uważają się za dzieci Boże. (Bruzda, 54)

Teksty św. Josemarii na e-mail

email