Radość wspólnot zakonnych - współpracowników Opus Dei

Flavio Capucci, Rzym 25 lutego 2002

Także wspólnoty zakonne mogą być mianowane współpracownikami Opus Dei. Ich wkład polega na codziennej modlitwie za pracę ewangelizacyjną Prałatury. Obecnie jest ponad 500 takich wspólnot - zarówno męskich jak i żeńskich, które w wielu krajach wspierają Prałaturę swoimi modlitwami.

Na wiadomość o zbliżającej się kanonizacji bł. Josemarii Przełożeni i Przełożone wielu zakonów przekazali Prałatowi gratulacje i wyrazy radości. Spośród bardzo licznych listów warto zacytować niektóre fragmenty.

Przełożona sióstr karmelitanek bosych w Koimbrze (Portugalia) pisze: „Jesteśmy współpracownikami Opus Dei od wielu dziesięcioleci i pragniemy przekazać Najprzewielebniejszemu Księdzu Biskupowi wyrazy naszej radości z powodu zbliżającej się kanonizacji błogosławionego Josemarii". „Tę radość dzielimy z siostrą Łucją - dodaje przełożona - która powtarza to, co już powiedziała w czasie beatyfikacji Sługi Bożego". Widząca z Fatimy znała osobiście założyciela Opus Dei i serdecznie nakłaniała go do rozpoczęcia pracy apostolskiej w Portugalii.

Inna zakonnica w ten sposób mówi o przyszłej kanonizacji: „Nie potrafię w tych kilku słowach powiedzieć wszystkiego, co w tej chwili czuję. Święci zawsze mnie poruszali, ale w tym wypadku nabożeństwo do Błogosławionego Josemarii i moja miłość do Opus Dei poruszają mnie jeszcze mocniej. Pisma Ojca od dawna były dla mnie pożywieniem duchowym, a od kiedy zostałam mianowana Przełożoną, stały się źródłem, z którego czerpię i z którego daję pić Siostrom powierzonym mi przez Boga."

Przełożona innego zakonu napisała dokładnie 9 stycznia - w setną rocznicę urodzin założyciela Opus Dei: „Nowym powodem radości i dziękczynienia jest uznanie cudu wymaganego do kanonizacji, dzięki czemu bł. Josemaria zostanie wyniesiony na same szczyty ołtarzy. Gratulujemy Waszej Ekscelencji i gratulujemy sobie. Niech pomaga on Kościołowi w jego potrzebach i uzyska pokój dla serc, dla rodzin i dla świata (...) W imieniu całej naszej wspólnoty zapewniam, że ofiarujemy z głębi serca nasze modlitwy, ofiary i całe nasze życie konsekrowane za Waszą Ekscelencję i za DZIEŁO założone przez Błogosławionego Josemarię."

Do stulecia odnosi się także w swoim liście zakonnik z Hiszpanii: „Dziś jest wielki dzień, nie tylko dla was, nie tylko dla całego Kościoła, ale dla całego świata (...) Od piątej rano z głębi duszy dziękuję Bogu za ten niewysłowiony dar, który nam dał w osobie Błogosławionego Josemarii Escrivy de Balaguera (...). Moje słabe zdrowie nie pozwoli mi uczestniczyć w kanonizacji Błogosławionego Josemarii, ale szalenie się z niej cieszę, ponieważ od czasu beatyfikacji codziennie modlę się o jego rychłą kanonizację."

W liście z Francji czytamy: „Całym sercem jednoczymy się z wieloma uroczystościami, które mają miejsce w Rzymie, aby uczcić przyszłego świętego, aby dziękować za to wszystko, czego dokonał w życiu, za wszystkie łaski otrzymane za jego pośrednictwem."

W wielu listach wyrażane są podobne uczucia. Streszcza je dobrze takie stwierdzenie:

„Radujemy się z bliskiej kanonizacji Błogosławionego Escrivy i jesteśmy przekonani, że jest to dar dla całego Kościoła."

Wsparcie modlitwą i serdecznością tych wszystkich osób to powód głębokiej wdzięczności Bogu, który chciał, aby święci byli narzędziami jedności w Kościele.