Kim są współpracownicy Prałatury Opus Dei?

Współpracownicy to mężczyźni i kobiety, którzy nie będąc członkami Prałatury Opus Dei, wspomagają na różne sposoby jego apostolstwa.

Aby zostać współpracownikiem nie potrzeba odkryć konkretnego powołania. Zazwyczaj współpracownicy to krewni, przyjaciele, koledzy z pracy itd. członków Prałatury, lub też osoby, które korzystają duchowo z apostolstwa Opus Dei. Czasami są to osoby, które zdają sobie sprawę z wielkiego zadania realizowanego dzięki różnym dziełom apostolskim Opus Dei, jakim jest rozwój ludzki i społeczny. Współpracownikami mogą zostać również chrześcijanie nie-katolicy, osoby innych wyznań oraz niewierzący.