Wielkość życia codziennego

Bóg chce naszej świętości. Drobne rzeczy a życie dziecięctwem. Konsekwentne życie chrześcijańskie. Szczerość w kierownictwie duchowym. Szukanie obecności Bożej. W łodzi Chrystusa. Czyta: Krzysztof Kolberger