Nabożeństwo do dusz czyśćcowych

Błogosławione dusze czyśćcowe. Tak wiele mogą wyjednać u Boga! Więc z poczucia miłosierdzia, sprawiedliwości, a nawet wybaczalnego egoizmu nie zapominaj o nich w umartwieniu i w modlitwie. Obyś mógł o nich mówić: "Moje dobre przyjaciółki, dusze czyśćcowe..."

Kościele Katolickim listopad jest miesiącem szczególnie poświęconym pamięci tajemnicy obcowania świętych, która oznacza jedność między chrześcijanami i pomoc, z jaką możemy sobie służyć. Obcowanie świętych oznacza, że istnieje więź między nami, którzy wciąż jesteśmy na ziemi, tymi, którzy są już pewni zbawienia, ale muszą się jeszcze oczyścić w Czyśćcu (por.Katechizm Kościoła Katolickiego, 1030) a tymi, którzy wstawiają się za nami przed Trójcą Świętą. "Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem ludzkich dążeń, stanem najwyższego i ostatecznego szczęśliwości"(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1024).

Św. Josemaria odczuwał szczególną przyjaźń z duszami czyśćcowymi i zwykł mówić: „moje dobre przyjaciółki, dusze czyśćcowe”.

Błogosławione dusze czyśćcowe. — Tak wiele mogą wyjednać u Boga! Więc z poczucia miłosierdzia, sprawiedliwości, a nawet wybaczalnego egoizmu nie zapominaj o nich w umartwieniu i w modlitwie. Obyś mógł o nich mówić: “Moje dobre przyjaciółki, dusze czyśćcowe...”

Droga, 571

Czyściec jest dziełem miłosierdzia Bożego, żeby oczyścić z naleciałości tych, którzy pragną utożsamić się z Nim.

Bruzda, 889

Skoro prowadzisz “życie w dziecięctwie”, powinieneś odznaczać się duchowym łakomstwem. — Przypomnij sobie, tak jak to czynią twoi rówieśnicy, jakie smakołyki przechowuje twoja Matka.

Czyń tak wielekroć w ciągu dnia. — To kwestia kilku chwil... Maryja... Jezus... Tabernakulum... Komunia święta... Miłość... cierpienie... błogosławione dusze czyśćcowe... Ci, którzy prowadzą walkę: Papież, kapłani, wierni... dusza twoja, dusze twoich bliskich... Aniołowie Stróże... grzesznicy...

Droga, 898

Nie czyń nic dla zasług, ani z obawy przed karą czyśćcową: od tej pory zawsze staraj się czynić wszystko, nawet rzeczy najdrobniejsze, by zadowolić Jezusa.

Kuźnia, 1041

W obliczu cierpienia i prześladowania, pewna dusza posiadająca zmysł nadprzyrodzony mówiła: “Wolę aby mnie smażono tutaj na ziemi niżby mnie miano smażyć w czyśćcu!”

Kuźnia, 1046