Miłosierdzie Boże

​Szukaj jedności z Bogiem i bądź pełen nadziei – ta cnota dodaje pewności! – gdyż Jezus oświeci cię światłem swego miłosierdzia nawet w najciemniejszej nocy. (Kuźnia, 293)

Jeszcze jeden upadek – i to jaki upadek! … Więc co masz robić ? Wpadać w rozpacz ? Nigdy ! Upokorz się i zwróć do Maryi, twojej Matki, do miłosiernej Miłości Jezusa. Zmów jedno „miserere” i w góre serce ! – Rozpocznij na nowo!

Droga, 711

Spójrz, jak głębokie miłosierdzie tkwi w sprawiedliwości Bożej! – Bo w ludzkich sądach wymierza się karę temu, kto przyznał się do winy, natomiast w sądzie Bożym uzyskuje się przebaczenie.

Niech będzie błogosławiony święty Sakrament pokuty!

Droga, 309

„Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem…” Pokora Jezusa! … Jakaż to lekcja dla ciebie, który jesteś nędzym narzędziem z gliny! On – zawsze miłosierny – podźwignął cię z twojej nicości i bez żadnej twojej zasługi sprawił, że promieniujesz światłem słońca łaski. A ty, ileż razy maskowałeś swą pychę pod przykrywką godności, sprawiedliwości ! … Ileż zmarnowałeś okazji do uczenia się u Nauczyciela, ponieważ nie potrafiłeś spojrzeć na nie w sposób nadprzyrodzony!

Bruzda, 261

Przyzwyczaj się składać swoje nędzne serce w Słodkim Niepokalanym Sercu Maryi, aby ci je oczyściło z tylu naleciałości i doprowadziło cię do Najświętszego i Miłosiernego Serca Jezusa.

Bruzda, 830

Opowiada św. Łukasz Ewangelisata, że Jezus modlił się… Jakaż mogła być modlitwa Jezusa ?!

Zastanów się głęboko nad tym faktem: uczniowie rozmawiają z Jezusem Chrystusem i w tych rozmowach Pan ich naucza – również czynami – jak powinni się modlić, i ukazuje im wielki cud miłosierdzia Bożego : jesteśmy dziećmi Bożymi i możemy zwracać się do Niego, jak dziecko zwraca się do Ojca.

Kuźnia, 71

Tak, masz rację, jakże głęboka jest twoja nędza! Gdybyś szedł o własnych siłach, gdzież byś był teraz, dokąd byś doszedł ? …

„Tylko Miłość pełna miłosierdzia może kochać mnie nadal”, stwierdziłeś.

- Pociesz się: On nie odmówi ci ani swojej Miłości, ani swego Miłosierdzia, jeśli Go będziesz szukał.

Kuźnia, 897

(…) Dlatego musimy nieustannie zwracać się do Trójcy Przenajświętszej, prosząć o wyrozumienie dla wszystkich. Mówiąć o tych rzeczach, drżę na samą myśl o sprawiedliwości Bożej. Proszę Boga o miłosierdzie i łaskawość, proszę aby nie brał pod uwagę naszych grzechów, lecz zasługi Chrystusa i Jego Świętej Matki, która jest także naszą Matką, na zasługi Józefa, którego uczynił Ojcem i na zasługi świętych.

To Chrystus przechodzi, 82, 4