Aantal artikelen: 11

Voor mij is leven Christus (VII): Apostelen midden in de wereld, met de overtuiging gezonden te zijn (II)

De dynamiek die eigen is aan het apostolaat is de naastenliefde, die een goddelijke gave is: "In een christen, in een kind van God, vormen vriendschap en liefde één geheel: een goddelijk licht dat warmte geeft." (De Smidse, 565). De Kerk groeit door de naastenliefde van haar gelovigen, pas daarna komen structuur en organisatie, als vruchten van die naastenliefde om haar ten dienste te staan.

Geloofsleven

Vrijheid en geweten (II): Laat elke reiziger zijn eigen weg bewandelen

Het Opus Dei heeft uitsluitend geestelijke en apostolische doelstellingen. In professionele, sociale, politieke, economische, enz. aangelegenheden denken en handelen haar leden in volledige vrijheid en met persoonlijke verantwoordelijkheid, waarbij zij de richtlijnen van het leergezag van de Kerk in leerstellige en morele aspecten volgen. En het daaruit voortvloeiende pluralisme wordt niet alleen gerespecteerd, maar ook geliefd en gewaardeerd.

e-Book: Ik heb jullie vrienden genoemd

Naar aanleiding van de pastorale brief van Mgr Fernando Ocáriz over vriendschap (1 november 2019), bieden wij een gratis eBook aan met enkele teksten om ons uit te nodigen om een van de grote schatten te ontdekken en te delen die Jezus de apostelen van vandaag blijft bieden.

Geestelijke teksten

“We hebben allemaal een groots levensdoel”

Het leven van Teresa was vol met interessante activiteiten, maar in haar drukke leven bleef een vraag knagen: Wat wordt van mij in dit leven verwacht? Waarom ben ik hier?

Getuigenissen

Ik heb jullie vrienden genoemd (V): Kijk wat een goede vrienden!

Een nieuw artikel in de serie over vriendschap. "Vriendschap is één van de goddelijke wegen op aarde die God voor ons geopend heeft, door Mens te worden en Vriend van zijn vrienden."

Geestelijke teksten

Ik heb jullie vrienden genoemd (IV): Broederschap en vriendschap

"Vriendschap wordt altijd belangeloos geschonken; als het plichtmatig wordt beoefend of als middel dient, is het nooit authentiek."

Geestelijke teksten

​Ik heb jullie vrienden genoemd (II): Om de aarde te verlichten

Het ‘nieuwe gebod’ dat Jezus ons aan het einde van zijn leven heeft toevertrouwd, leert ons dat ware vriendschap ook authentiek apostolaat is.

Geestelijke teksten

Ik heb jullie vrienden genoemd (III): Een wederzijdse liefde

Openstaan voor de liefde van anderen is een manier om ruimte te maken voor God in ons leven. Jezus deed dat tot en met de laatste momenten op aarde.

Geestelijke teksten

Ik heb jullie vrienden genoemd (I): Heeft God vrienden?

God heeft altijd actief naar vriendschap met ons gezocht en Hij heeft ons aangeboden in gemeenschap met Hem te leven. Noch menselijke zwakte noch het stof op de weg hebben Hem van gedachten doen veranderen. Onszelf laten omarmen door die onvoorwaardelijke Liefde, vervult ons met licht en kracht die we anderen kunnen aanbieden.

Geestelijke teksten

Iets groots dat Liefde is (I): Jezus komt om ons te ontmoeten

Eerste artikel in een serie over het herkennen van iemands persoonlijke roeping in het leven; want God heeft een plan voor elke man en vrouw.

Geestelijke teksten