Aantal artikelen: 19

Waarom zou je lijden? De christelijke betekenis van versterving

Er zijn zaken die we niet begrijpen. We kunnen ze alleen vanuit het geloof benaderen. En vanuit de liefde. Waarom stierf Christus aan een kruis? Was dat verschrikkelijke lijden nodig om ons te bevrijden van de duistere kanten van ons innerlijk? Nee, dat was het niet. God had onze zonden op duizend andere manieren kunnen vergeven. Een samenvatting van vier artikelen over de betekenis van christelijke versterving.

Geestelijke teksten

De schoonheid van de heiligen en christelijke versterving

Het christendom zoekt geen pijn omwille van de pijn. We begrijpen de versterving van het lichaam het best in het beeld van de heiligen, in de glimlach van Johannes Paulus II over de vrede van Moeder Teresa. Met deze twee voorveronderstellingen in gedachten zien we dat er twee fundamentele redenen zijn voor christelijke verstervingen: zelfbeheersing en zelfverbetering. De auteur, Pablo Marti del Moral, behaalde een doctoraat in de theologie aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome.

Geestelijke teksten

“Veertigdagentijd: Een beetje dichter bij God komen”

Een beetje dichter bij God komen, wil zeggen bereid zijn tot een nieuwe bekering, tot verbeteren, tot aandachtig luisteren naar zijn ingevingen - deze heilige verlangens die Hij in onze ziel doet opwellen - en ze in daden omzetten. (De Smidse, 32)

Dagelijkse teksten

Aswoensdag: Waarom wordt ons as opgelegd?

Het opleggen van as markeert het begin van de vastentijd. Het zichzelf bedekken met as als symbool van boetedoening en inkeer is een traditie in vele religies. Dit is de oorsprong en de betekenis van dit symbool.

Leerstellige teksten

Bericht van de prelaat: verenigd in gebed en vasten voor de vrede

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus tot gebed en vasten voor de vrede.

Pastorale brieven en berichten

Paus: het sacrament van verzoening

Laten we bidden dat we het sacrament van verzoening met hernieuwde diepte beleven en Gods vergeving en oneindige barmhartigheid ten volle smaken. En laten we bidden dat God zijn Kerk barmhartige priesters geeft en geen folteraars.

Van de paus en de Kerk

‘Stuff’ – een open gesprek

‘Stuff’ (‘spulletjes’) is een gesprek met zeven jonge echtparen uit verschillende landen en achtergronden, maar zij hebben één gemeenschappelijke zorg: dat hun kinderen een gezonde band met materiële goederen hebben en leren om ze met verantwoordelijkheid te gebruiken.

Sociale initiatieven

Het goddelijk kindschap en de vastentijd

Tekst van de heilige Jozefmaria waarin hij aanraadt tot het Kruis van Christus te naderen vanuit het perspectief van het goddelijk kindschap.

Bid met de heilige Jozefmaria

​Ook de schepping verlangt naar openbaring Gods kinderen

Vastenboodschap van paus Franciscus. “De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn” (Rom. 8, 19). Het is vanuit dit perspectief dat de Heilige Vader enkele overwegingen aanreikt voor onze tocht van bekering in de Veertigdagentijd.

Van de paus en de Kerk

Veertigdagentijd 2018: Opnieuw kunnen beginnen met liefhebben

"Het Pasen van de Heer nadert weer! Om ons hierop voor te bereiden biedt de Voorzienigheid van God ons de Veertigdagentijd aan, 'het sacramentele teken van onze bekering'", aldus paus Franciscus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd 2018.

Van de paus en de Kerk