Aantal artikelen: 159

Algemene gebedsintentie paus Franciscus voor januari 2016

Paus Franciscus heeft alle katholieken gevraagd om in januari voor zijn intentie te bidden: “Dat een oprechte dialoog tussen mannen en vrouwen uit verschillende religies moge leiden tot de vruchten van vrede en gerechtigheid.”

Van de paus en de Kerk

5 Tips van de paus over internet en tv

Tijdens een recente ontmoeting met jongeren in Serajevo gaf paus Franciscus enkele praktische adviezen over het gebruik van tv, smartphones, computers en tablets…

Van de paus en de Kerk

Gedicht dat ecologische encycliek inspireerde

Nederlandse vertaling van het Zonnelied (geschreven in een dialect van Umbrië) van St. Franciscus, die paus Franciscus gebruikte voor zijn encycliek Laudato Si’.

Nieuws

De kwetsbaarheid van het gezin

Tijdens de algemene audiëntie op 3 juni begon paus Franciscus met een reeks beschouwingen over problemen die gezinnen op hun pad vinden. Hij startte​ met armoede en een "cultuur van de Mammon" die geld boven het gezin plaatst.

Van de paus en de Kerk

Paasboodschap Paus Franciscus: Nederigheid is ware kracht!

De Nederlandse vertaling van de paasboodschap van paus Franciscus, die hij uitsprak op paaszondag voorafgaande aan de zegen urbi et orbi. De paus legt hierin uit, dat "wie de kracht van God in zich draagt, zijn liefde en zijn gerechtigheid, spreekt en handelt met de kracht van de waarheid, de schoonheid en de liefde."

Van de paus en de Kerk

​"Grote gezinnen hoop voor wereld ontluisterd door egoïsme"

Op zondag 28 december, het feest van de Heilige Familie, ontmoette paus Franciscus 7.000 mensen die behoren tot een Italiaanse organisatie van grote gezinnen.

Van de paus en de Kerk

Urbi et Orbi: "Jezus is de Redder voor iedereen, voor alle naties en volken"

Paus Franciscus sprak tijdens zijn toespraak bij het Urbi et Orbi de hoop uit, dat Christus' "verlossende kracht zwaarden mag omsmeden tot ploegscharen, vernietiging in creativiteit, haat in liefde en tederheid. Dan zullen we met vreugde uitroepen: 'Onze ogen hebben uw redding gezien.'"

Van de paus en de Kerk

"Jezus koos ervoor geboren te worden in een vroom, hardwerkend Joods gezin"

Op woensdag 17 december, zijn 78ste verjaardag, begon paus Franciscus een serie algemene audiënties over het onderwerp van het gezin.

Van de paus en de Kerk

Paus Franciscus: Alle mannen en vrouwen zijn geroepen tot heiligheid

Tijdens de algemene audiëntie op 19 november sprak paus Franciscus over de "universele roeping tot heiligheid", benadrukt door het Tweede Vaticaanse Concilie: "Heiligheid is een geschenk, een geschenk dat de Heer ons geeft wanneer Hij ons bij zich neemt en ons met zichzelf bekleedt, ons aan Hem gelijk maakt."

Van de paus en de Kerk

1 oktober: audiëntie bij paus Franciscus

Paus Franciscus moedigde de 15.000 pelgrims voor de zaligverklaring van Álvaro del Portillo in Rome aan om de voorspraak van de nieuwe zalige in te roepen om “genereus te reageren op Gods oproep tot heiligheid en apostolaat in het gewone leven, in dienst van de Kerk en de hele mensheid.”

Nieuws