Wat de heiligen kenmerkt, is dat zij gelukkig zijn!

Tijdens het Hoogfeest van Allerheiligen in het Zweedse Malmö, concludeerde paus Franciscus dat de oproep tot heiligheid voor iedereen is, de heiligen ons aanmoedigen door hun leven en voorspraak bij God en wij elkaar nodig hebben om ons te heiligen.

Voorlopers van Christus, mannelijke martelaren (met palmen) en vrouwelijke heiligen (Fra Angelico, 1423-24, National Gallery)

1. Met heel de Kerk vieren wij vandaag het hoogfeest van Allerheiligen. Zo herinneren wij ons niet alleen degenen die in de loop van de geschiedenis heilig verklaard werden maar ook vele broeders die hun Christenleven in de volheid van het geloof en de liefde beleefd hebben, te midden van een simpel en verborgen leven. Er zijn zeker vele verwanten, vrienden en kennissen onder hen.

Wij vieren bijgevolg het feest van de heiligheid. Deze heiligheid die zich soms niet manifesteert in grote werken of buitengewoon succes, maar die trouw en dagelijks de vereisten van het Doopsel weet te beleven. Een heiligheid die bestaat uit liefde voor God en de broeders. Trouwe liefde tot zelfvergetelheid en totale zelfgave voor de anderen, zoals het leven van die moeders en vaders die zich voor hun gezin opofferen door graag te ontdoen van zo veel dingen, zo veel voornemens of persoonlijke plannen.

Maar als iets de heiligen kenmerkt, is het dat zij werkelijk gelukkig zijn. Zij hebben het geheim van dit authentieke geluk gevonden, dat diep in de ziel genesteld ligt en zijn bron vindt in de liefde voor God. Daarom worden heiligen gelukzalig genoemd. De zaligsprekingen zijn hun weg, hun doel, hun vaderland. De zaligsprekingen zijn de levensweg die de Heer ons leert, opdat wij Zijn voetspoor zouden volgen. In het Evangelie van deze Mis, hebben wij gehoord dat Jezus ze aan een grote menigte verkondigt op een berg dicht bij het meer van Galilea.

2. De zaligsprekingen zijn het profiel van Christus en bijgevolg van de Christen. Onder alle zaligsprekingen zou ik er één willen onderlijnen: zalig de zachtmoedigen. Jezus zegt het van zichzelf: “leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Mt. 11, 29). Het is Zijn geestelijk portret en het openbaart ons de rijkdom van Zijn liefde. Zachtmoedigheid is een manier van zijn en van leven die ons dichter bij Jezus brengt en ons met elkaar verenigt; zij maakt dat wij alles ter zijde zetten wat ons verdeelt en tegen mekaar opstelt, en dat steeds nieuwe manieren gezocht worden om voort te gaan op de weg van de eenheid, zoals de kinderen van dit land gedaan hebben, onder wie de heilige Maria Elisabeth Hesselblad, onlangs heilig verklaard, en de heilige Brigitta, Brigitta Vadstena, medepatrones van Europa. Zij hebben gebeden en gewerkt om de banden van eenheid en gemeenschap onder de christenen nauwer aan te trekken. Een heel welsprekend teken is dat wij hier, in uw land dat gekenmerkt wordt door het samen leven van zeer verscheiden bevolkingsgroepen, samen de vijfhonderdste verjaardag van de Hervorming vieren. Heiligen kunnen verandering brengen dank zij de zachtmoedigheid van hun hart. Door zachtmoedigheid begrijpen wij Gods grootheid en aanbidden wij Hem oprecht; bovendien is het de houding van wie niets te verliezen heeft omdat God zijn enige rijkdom is.

3. De zaligsprekingen zijn op een of andere manier de identiteitskaart van een Christen, zij identificeert hem als volgeling van Jezus. Wij zijn geroepen zalig te zijn, volgeling van Jezus te zijn, en aan het leed en de angsten van onze tijd het hoofd te bieden met de geest en liefde van Jezus. Zo kunnen wij nieuwe situaties zien en met een vernieuwde en altijd actuele geest beleven:

  • zalig degenen die het kwaad dat anderen hen aandoen gelovig verdragen en uit de grond van hun hart vergeven;
  • zalig degenen die verworpen en gemarginaliseerde mensen aankijken en hun nabij zijn;
  • zalig die God in iedere mens erkennen en ervoor strijden dat ook anderen Hem ontdekken;
  • zalig die het gemeenschappelijk huis beschermen en behoeden;
  • zalig die aan hun eigen welzijn verzaken omwille van het welzijn van de anderen;
  • zalig die bidden en werken voor de volledige gemeenschap van de Christenen;
  • zij zijn allemaal dragers van Gods barmhartigheid en tederheid en zullen zeker de verdiende beloning van Hem ontvangen.

4. Dierbare broeders en zusters, de oproep tot heiligheid is voor iedereen en dient in een geest van geloof van de Heer ontvangen te worden. De heiligen moedigen ons door hun leven en voorspraak bij God aan en wij, wij hebben elkaar nodig om ons te heiligen. Vragen wij samen de genade om deze oproep met vreugde te aanvaarden en met elkaar verenigd te werken om de vreugde tot voltooiing te brengen. Vertrouwen wij onze intenties toe aan onze Moeder in de Hemel, de Koningin van alle heiligen, evenals de dialoog die de volle gemeenschap van alle christenen beoogt, opdat wij in onze inspanningen zouden gezegend worden en tot heiligheid zouden komen in eenheid.

Vertaling:

RKDocumenten.nl