Aantal artikelen: 100

Bericht van de prelaat (20 april 2024)

Als voorbereiding op het volgende Jubeljaar, moedigt de prelaat van het Opus Dei ons aan om ons te verenigen met het Jaar van Gebed, wat uitgeroepen is door de Heilige Vader.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (10 februari 2024) Gehoorzaamheid

In deze nieuwe pastorale brief, denkt de prelaat van het Opus Dei na over gehoorzaamheid, in het licht van de christelijke boodschap en de roeping tot het Werk.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (21 oktober 2023)

De prelaat van het Opus Dei vraagt om gebed voor de bisschoppensynode en reflecteert op enkele aspecten van de realiteit van de Kerk.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (16 februari 2023): Broederlijkheid

Mgr. Fernando Ocáriz nodigt ons uit na te denken over enkele houdingen en uitingen van broederlijkheid.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (19 maart 2022): Trouw

In deze pastorale brief vindt u enkele overwegingen van de Prelaat van het Opus Dei over de trouw aan Jezus Christus en aan de roeping tot het Werk, in navolging van wat de H. Jozefmaria leerde.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (30 januari 2021)

Met dit bericht vraagt mgr. Ocáriz om gebed voor een project dat beoogt de dynamiek en de coördinatie van het apostolaatswerk van de Prelatuur te verbeteren.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (28 oktober 2020): Roeping tot het Opus Dei

Mgr. Fernando Ocáriz biedt ons een aantal beschouwingen aan over de geest van het Opus Dei en hoe deze beleefd kan worden in ieders persoonlijke omstandigheden.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (1 november 2019): Vriendschap en vertrouwen

De heilige Jozefmaria benadrukte dat het belangrijkste apostolaat in het Werk dat van vriendschap en vertrouwen is. In deze brief brengt de prelaat enkele aspecten van het onderricht van de stichter over dit onderwerp in herinnering.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (9 januari 2018): Vrijheid

“Menselijk gezien – zegt de heilige Jozefmaria – wil ik jullie als erfenis de liefde voor de vrijheid en een goed humeur nalaten.” De prelaat schrijft in deze brief, op de verjaardag van de stichter, over de betekenis en het belang van de vrijheid in het Opus Dei.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (14 februari 2017): Conclusies van het Algemeen Congres

Deze pastorale brief bevat de conclusies van het Algemeen Congres dat gehouden werd in de maand januari.

Pastorale brieven en berichten