Aantal artikelen: 41

“Koningin van de vrede, bid voor ons”

De heilige Maria is - zo roept de Kerk haar aan - Koningin van de vrede.

Dagelijkse teksten

“Maria, Konigin van de Apostelen”

Wat bevat elk afzonderlijk tafereel van het Nieuwe Testament een buitengewone les! - Als de Meester, wanneer Hij opstijgt naar de rechterhand van de Vader, hun heeft gezegd: “Gaat en onderwijst alle volkeren”, blijven de leerlingen in vrede achter. Maar ze hebben nog twijfels: ze weten niet wat ze moeten doen en verenigen zich met Maria, Koningin der apostelen, om vurige predikers te worden van de Waarheid die de wereld zal redden. (De Voor, 232)

Dagelijkse teksten

“Dat wij onze ziel weten te openen”

Tota pulchra es Maria, et macula originalis non est in te! -Geheel schoon zijt gij, Maria, niet door de erfzonde bevlekt! - zingt de liturgie uitbundig. In haar is niet de minste zweem van dubbelheid: ik bid onze Moeder dan ook dagelijks dat wij ons hart zullen kunnen openleggen tegenover onze geestelijk leidsman, opdat het licht van de genade op al ons handelen zal schijnen!

Dagelijkse teksten

“Gezegende eentonigheid van de weesgegroeten!”

Elk weesgegroetje, elke begroeting van de Maagd Maria, zie ik als een nieuwe impuls voor het kloppen van een verliefd hart. (De Smidse, 615)

Dagelijkse teksten

“Leer mij hoe ik met uw Zoon moeten omgaan!”

Als je niet regelmatig met Christus omgaat in het gebed en in het Brood, hoe wil je Hem dan aan anderen meedelen? (De Weg, 105)

Dagelijkse teksten

“Delen in haar geestelijk moederschap”

Neem steeds je toevlucht tot de allerheiligste Maagd Maria, de Moeder van God en de Moeder van alle mensen. Zij zal de Liefde van God, met moederlijke zachtheid, doorgeven aan de mensen met wie je omgaat, opdat ook zij besluiten om in hun dagelijkse bezigheden en in hun beroep van Jezus te getuigen. (De Smidse, 911)

Dagelijkse teksten

“De troon van Maria is het Kruis”

Bewonder de zielskracht van de heilige Maria: aan de voet van het Kruis, ten prooi aan de diepste menselijke smart - geen smart is aan de hare gelijk - en toch vol sterkte. - Vraag haar om die zielskracht, opdat ook jij het aan de voet van het Kruis leert uithouden. (De Weg, 508)

Dagelijkse teksten

“Vertel haar alles wat u overkomt, vereer haar”

Koester een grote devotie hebben voor onze Moeder. Zij weet op fijnzinnige wijze te reageren op de attenties die wij haar bewijzen. Onze Lieve Vrouw zal er bovendien voor zorgen dat jij, als je iedere dag in een geest van geloof en liefde de heilige rozenkrans bidt, heel ver zult komen op de weg van haar Zoon. (De Voor, 691)

Dagelijkse teksten

“Zij opent ons de weg naar het Rijk der Hemelen”

Laat je liefde tot de Maagd Maria dieper en bovennatuurlijker worden. Ga niet alleen naar haar toe om te vragen, maar ook om te geven: geef haar je genegenheid en je liefde voor haar goddelijke Zoon. Laat haar deze liefde zien door je inzet voor anderen, die ook haar kinderen zijn. (De Smidse, 137)

Dagelijkse teksten

“Dat de ziel van Maria in ieder van u moge zijn”

Moeder! De moeders van de wereld hebben een duidelijke voorkeur voor het kind dat gehandicapt is; of voor het kind dat zwakker, zieker of minder begaafd is dan de andere kinderen... Maria, ik weet dat u meer Moeder bent dan alle andere moeders bij elkaar... En omdat ik uw kind ben... en omdat ik zwak ben en ziek... en gehandicapt... en lelijk... (De Smidse, 234)

Dagelijkse teksten