Aantal artikelen: 41

“Moeder van God en onze Moeder”

Wat een nederigheid, die van mijn Moeder Maria! - Jullie zullen haar niet zien bij de intocht in Jeruzalem, noch op het moment van de grote wonderen, - uitgezonderd bij het eerste te Kana. – Maar de smaad van Golgotha ontvlucht zij niet, daar staat zij, iuxta crucem Jesu, de Moeder naast het kruis van Jezus. (De Weg, 507)

Dagelijkse teksten