“Delen in haar geestelijk moederschap”

Neem steeds je toevlucht tot de allerheiligste Maagd Maria, de Moeder van God en de Moeder van alle mensen. Zij zal de Liefde van God, met moederlijke zachtheid, doorgeven aan de mensen met wie je omgaat, opdat ook zij besluiten om in hun dagelijkse bezigheden en in hun beroep van Jezus te getuigen. (De Smidse, 911)

Als wij ons vereenzelvigen met Maria, als wij haar deugden navolgen, kunnen wij verkrijgen dat Christus door de genade geboren wordt in de ziel van heel veel mensen die zich met Hem zullen vereenzelvigen door de werking van de Heilige Geest. Als wij Maria navolgen, delen wij op een bepaalde manier in haar geestelijk moederschap. In alle stilte, zoals onze Vrouwe, onopvallend, haast zonder woorden, door het oprecht en consequent getuigenis van een christelijk leven, door edelmoedig voortdurend een fiat te herhalen, dat als iets intiems tussen ons en God vernieuwd wordt.

Vrienden van God, 281

Ontvang berichten per e-mail

email