Aantal artikelen: 21

“Wil niet volwassen zijn. - Wees een kind, altijd een kind”

Wil niet volwassen zijn. - Wees een kind, altijd een kind, ook al sterf je van ouderdom. - Als een kind struikelt en valt, verbaast dat niemand...: zijn vader haast zich om het overeind te helpen.

Dagelijkse teksten

“Wees helemaal kind!”

Ik raad je aan om eens te proberen terug te gaan - naar het begin van je - eerste bekering, die veel weg had van het worden-als-kinderen. In het geestelijk leven moet je je in volledig vertrouwen aan leiding onderwerpen, zonder vrees en huichelarij; je moet met absolute duidelijkheid spreken over wat er in je hoofd en hart omgaat. (De Voor, 145)

Dagelijkse teksten

“We moeten kinderen zijn die verlangen naar het woord van God”

Onze wil is, met de genade, almachtig voor God. - Als we, bij het zien van al die beledigingen die de Heer aangedaan worden, met vastbesloten wil tegen Jezus zeggen, bijvoorbeeld als we in de tram zitten: “Mijn God, ik zou zoveel akten van liefde en van eerherstel willen bidden, als de wielen van dit rijtuig omwentelingen maken”, dan hebben wij op ditzelfde ogenblik Jezus werkelijk bemind en Hem eerherstel gegeven, zoals onze wens was.

Dagelijkse teksten

“Je bent een kind van God”

Het doopsel maakt ons tot fideles, getrouwen, een woord dat de eerste volgelingen van Christus gebruikten om elkaar aan te duiden, net als dat andere woord sancti, heiligen. Ook vandaag de dag spreekt men van mensen die trouw zijn aan de Kerk. - Denk daar eens over na! (De Smidse, 622)

Dagelijkse teksten

“Als jullie kinderen zijn, zullen jullie geen verdriet hebben”

Als jullie kinderen zijn, zullen jullie geen verdriet hebben. Kinderen vergeten meteen de onaangename dingen en keren terug tot hun spel. - Daarom, als jullie je overgeven, hoeven jullie je nergens zorgen over te maken, omdat jullie bij de Vader rust vinden. (De Weg, 864)

Dagelijkse teksten

“Je kunt je kind van God noemen”

Wees Jezus heel dankbaar, want door Hem en met Hem en in Hem, kun je je kind van God noemen. (De Smidse, 265)

Dagelijkse teksten

“Zoek je heil in de biecht”

Mijn kind, als je eens mocht vallen, zoek dan je heil in de biecht en de geestelijke leiding. Laat de wond zien, zodat ze die grondig kunnen behandelen en iedere mogelijkheid tot infectie wegnemen, ook als zo'n ingreep pijn doet. (De Smidse, 192)

Dagelijkse teksten

“God is voortdurend dicht bij ons”

Wij moeten ervan overtuigd raken dat God voortdurend dicht bij ons is. - Wij leven alsof de Heer ver weg zou zijn, daarboven, waar de sterren schitteren, en wij denken er niet aan dat Hij óók altijd naast ons staat.

Dagelijkse teksten

“Gedragen wij ons als kinderen van God?”

Een kind van God is niet bang: noch voor het leven, noch voor de dood, want zijn geestelijk leven is gebaseerd op het besef een kind van God te zijn. God is mijn Vader, denkt het, en al het goede komt van Hem. Hij is de goedheid zelf. Maar kunnen jij en ik zeggen, dat we ons ook werkelijk als kinderen van God gedragen? (De Smidse, 987)

Dagelijkse teksten

“Mijn hemelse vader, help me!”

Laat mij je in jouw ontmoediging iets troostvols herhalen: aan wie doet wat hij kan, weigert God zijn genade niet.

Dagelijkse teksten