Aantal artikelen: 21

“Ik heb vertrouwen in U, ik weet dat U mijn Vader bent”

Jezus bidt in de Olijfhof: Pater mi (Mt. 26, 39), Abba, Pater! (Mc. 14, 36). God is mijn Vader, ook al zendt Hij mij lijden. Hij bemint mij met tederheid, ook al brengt Hij mij wonden toe. Jezus lijdt om de Wil van de Vader te vervullen...

Dagelijkse teksten