Aantal artikelen: 2

Iets groots dat liefde is (VI): Je leven geven voor je vrienden

"Dit is het geheim van een celibatair hart: afstand doen van een echtelijke liefdesrelatie om de hele wereld te vullen met het licht van Gods liefde."

Geestelijke teksten

Theologie van het Lichaam: brug naar het Evangelie

In navolging van de heilige Johannes Paulus II plaatst Achim Neuhaus met een nieuw initiatief twee wegen naar geluk tegenover elkaar: de hedendaagse ideeën en Gods plan voor elke individuele persoon. Inmiddels zijn er velen die dit initiatief ondersteunen.

Sociale initiatieven