Aantal artikelen: 32

Sacramentsdag

“Dit is Mijn Lichaam” en Jezus offerde Zich, Zich verbergend onder de gedaante van brood - Nu is Hij daar, met zijn Vlees en Bloed, zijn Ziel en zijn Godheid, juist zoals op de dag dat Tomas zijn vingers in zijn glorierijke wonden legde. En toch ga je zo dikwijls langs Hem zonder dat je ook maar een gebaar van een groet maakt uit simpele hoffelijkheid, wat je zelfs al doet bij een bekende die je tegenkomt. Je hebt heel wat minder geloof dan Tomas! (De Voor 684)

Dagelijkse teksten

Nieuwe video: de Eucharistie, mysterie van liefde en geloof

Bijzondere momenten in de prediking van de H. Jozefmaria over de Eucharistie. "De H. Mis beleven is in voortdurend gebed blijven; onszelf ervan overtuigen dat het voor ieder van ons een persoonlijke ontmoeting met God is.

Bid met de heilige Jozefmaria

Eucharistievieringen meemaken van huis uit

Voor de mensen die beperkt worden om de Eucharistieviering bij te wonen zijn er verschillende mogelijkheden om het via het internet van huis uit toch mee te maken.

Nieuws

Eucharistische devotie

De relatie tussen de heilige Mis en het Kruisoffer van Christus, een meditatie voor de Goede Week.

Geestelijke teksten

Goede Week: Online agenda van plechtigheden

De online programmering van de KRO-NCRV, het Vaticaan en de Maria bedevaartplaats Torreciudad (Spaanstalig) tijdens de Goede Week en Pasen.

Nieuws

Meditatie van de Prelaat I: Verenigd in het Laatste avondmaal

We publiceren de eerste meditatie van een serie van vier, waarin Mgr. Fernando Ocáriz stilstaat bij het Lijden van de Heer.

Overige berichten

De verlangens van Gods hart

In deze dagen is op veel plaatsen over de hele wereld de publieke viering van de Eucharistie afgelast. Maar we kunnen nog gedurende de dag veel geestelijke Communies bidden om uitdrukking te geven aan ons ongeduld.

Bid met de heilige Jozefmaria

Een nieuwe kijk op het leven

Mariam uit Irak ontdekte de betekenis van de Eucharistie en begon zich voor het christelijk leven te interesseren. Het geloof werd steeds belangrijker in haar leven en ze besloot de Eerste Communie en het Vormsel te ontvangen (video ca. 8 minuten).

Getuigenissen

De Heilige Mis

Vader, is het moeilijk alle belang aan de Mis te geven die ze verdient?

Bid met de heilige Jozefmaria

Kracht van de christelijke revolutie

In de Eucharistie ligt “de kracht van de christelijke revolutie”, de “diepste van de mensengeschiedenis”, die aan de mens “ware vrijheid” geeft, zei Benedictus XVI tijdens het hoogfeest van het Heilig Sacrament.

Van de paus en de Kerk