Aantal artikelen: 38

“Hij is goed... en Hij houdt van jou”

Zorgen? Conflicten die door de een of andere gebeurtenis zijn ontstaan...? Zie je niet dat God, jouw Vader, het zo wil...? En Hij is goed... en Hij houdt meer van jou - van jou alleen! -, dan alle moeders van de wereld bij elkaar van hun kinderen kunnen houden. (De Smidse, 929)

Dagelijkse teksten

“Wij gaan de verplichting te leven niet uit de weg”

Je werd heel ernstig toen je me hoorde zeggen: Ik aanvaard de dood wanneer Hij wil, zoals Hij wil en waar Hij wil. En tegelijkertijd denk ik dat het 'te gemakkelijk' is vroeg te sterven, want we moeten vele jaren willen werken voor Hem en - om Hem - ten dienste van de anderen. (De Smidse, 1039)

Dagelijkse teksten

“De aankondiging van de Heer”

Wat is het tafereel van de blijde boodschap aan Maria ontroerend! - Maria, - hoe vaak hebben we dit niet overwogen! - is in gebed verzonken, legt haar vijf zintuigen en al haar vermogens in het gesprek met God. Tijdens het gebed leert ze de Wil van God kennen; en door het gebed maakt ze die tot haar eigen vlees en bloed: verlies het voorbeeld van de heilige Maagd niet uit het oog! (De Voor 481)

Dagelijkse teksten

“Voor jou is studeren een zware plicht”

Je bidt, doet versterving, je put je uit in apostolaat..., maar je studeert niet. - Als je niet verandert, deug je niet. De studie, de beroepsvorming op welk gebied dan ook, is voor ons een zware plicht. (De Weg, 334)

Dagelijkse teksten

“Laten we van de geestelijke leiding houden!”

Je hebt in alle oprechtheid je ziel blootgelegd voor je geestelijk leidsman en sprak in Gods tegenwoordigheid, en het was fantastisch te constateren hoe je zelf de juiste antwoorden vond op je pogingen om uitvluchten te zoeken. Laten we van de geestelijke leiding houden! (De Voor, 152)

Dagelijkse teksten

“Zodat ik me nooit hecht aan iets”

Vraag de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en ook je Moeder Maria, dat ze je helpen jezelf te kennen en al deze lage dingen van je te betreuren die - helaas - zoveel sporen in je achterlieten...

Dagelijkse teksten

“Praat uzelf geen behoeften aan”

Niet vergeten: hij die het minst nodig heeft, heeft het meest. - Schep je geen behoeften. (De Weg, 630)

Dagelijkse teksten

“De broederlijke vermaning”

De broederlijke vermaning - die geworteld is in het evangelie - is een teken van bovennatuurlijke genegenheid en van vertrouwen. Wees er dankbaar voor als jou een broederlijke vermaning gegeven wordt, en laat ook zelf niet na deze te geven aan de mensen die deel uitmaken van je leven. (De Smidse, 566)

Dagelijkse teksten