“Voor jou is studeren een zware plicht”

Je bidt, doet versterving, je put je uit in apostolaat..., maar je studeert niet. - Als je niet verandert, deug je niet. De studie, de beroepsvorming op welk gebied dan ook, is voor ons een zware plicht. (De Weg, 334)

Een uur studie is, voor een modern apostel, een uur gebed.
(De Weg, 335)

Als jij God met je verstand moet dienen, is studeren voor jou een zware plicht.
(De Weg, 336)

Je ontvangt vaak de sacramenten, je bidt, je bent kuis... en je studeert niet... - Zeg me niet dat je goed bent. - Je bent alleen goedig.
(De Weg, 337)