Pastorale brieven

Brief van de prelaat (8 juni 2018)

De vorming die het Opus Dei aanbiedt is ook gericht tot de jeugd, opdat zij – nu en daarna in de loop van hun leven – christelijk zuurdeeg mogen zijn in de gezinnen, in de beroepswereld, in heel het onmetelijke gebied van het menselijk leven.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Nu de Synode van de bisschoppen over de jeugd en het onderscheiden van de roeping naderbij komt voel ik me ertoe aangezet jullie deze regels te sturen om jullie uit te nodigen je opnieuw toe te leggen op het werk van sint Rafael dat voor allen moet zijn als – met een uitdrukking van de heilige Jozefmaria – ‘onze oogappel’, want de christelijke ...