Pastorale brieven

Bericht van de prelaat (9 september 2019)

Mgr. Ocáriz moedigt ons aan om naar de Moeder van Jezus te kijken om te leren hoe we het lijden kunnen omvormen in een situatie waar we licht, vrede en zelfs vreugde kunnen vinden.

Mijn geliefde kinderen, moge Jezus jullie behoeden!


Op de 14e van deze maand zet de liturgie van de Kerk ons ertoe aan de Verheffing van het Heilig Kruis en, de dag daarop, de Smarten van Onze Lieve Vrouw te overwegen.

In gesprekken en samenzijns met zeer verschillende mensen - zoals jullie ook zal overkomen – ontbreekt het soms niet aan spontane commentaren over moeilijke situaties, leed en innerlijke duisternis. Bij deze gelegenheden ...