De prelaat geeft suggesties om de strijd aan te gaan met de noodsituatie die het coronavirus veroorzaakt

Naast het geven van praktische tips, moedigt Mgr. Fernando Ocáriz ons aan om alles wat de anderen beïnvloedt tot het onze te maken, want “als één lid lijdt, lijden alle leden met hem mee” (1 Kor 12,26).

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Laten we, gezien de moeilijkheden die in meer of mindere mate kunnen ontstaan door de pandemie veroorzaakt door de Covid-19, ons vertrouwen in de Heer hernieuwen en deze situatie "met de kracht van het geloof, de zekerheid van de hoop en de vurigheid van de naastenliefde" tegemoet treden (Franciscus, 8 maart 2020). De situatie is wisselend per regio van de wereld, maar de gemeenschap van de heiligen brengt ons ertoe om alles wat de anderen beïnvloedt tot het onze te maken, want "als één lid lijdt, lijden alle leden met hem mee" (1Kor 12, 26). Laten wij ons door het gebed verenigen met allen die op dit moment zeer moeilijke omstandigheden moeten doorstaan: ernstig zieken door het coronavirus, volkeren die gedwongen zijn te migreren om te overleven - de Syrische exodus van deze dagen – families die door rampen zijn getroffen, enz.

Het Covid-19-virus heeft op sommige plaatsen geleid tot een noodsituatie, waardoor het gebruikelijke levensritme is veranderd en de algemene gemoedstoestand is beïnvloed. Het is goed om in herinnering te brengen dat de Heer ons ook in deze omstandigheden van onzekerheid zijn genade geeft om ons te heiligen. Laten we elkaar helpen om deze situaties het hoofd te bieden. We moeten ons ervan bewust zijn dat een gedwongen vermindering van extern werk, ons een kans biedt om innerlijk te groeien.

Als reactie op de pandemie, treffen overheden van alle landen preventieve maatregelen en proberen ze de verspreiding van het virus onder controle te krijgen. Ten aanzien van de inspanning of het ongemak dat het opvolgen daarvan met zich mee kan brengen, is het nuttig om in gedachten te houden wat de heilige Jozefmaria aanraadde: " Houd van de regels van een eerzame samenleving, respecteer ze, en twijfel er niet aan, dat ook jouw trouw gehoorzamen aan je plicht - het werktuig kan zijn waardoor anderen de christelijke rechtschapenheid, vrucht van de liefde tot God, zullen ontdekken en God zullen ontmoeten." (De Voor, 322). Met het oog op het welzijn van de gelovigen en van de maatschappij in het algemeen geven de kerkelijke autoriteiten ook aanwijzingen, of zij kunnen aanwijzingen geven, over de viering van de sacramenten en de pastorale zorg, wat wij dankbaar en met vertrouwen in onze moeder de Kerk willen aannemen. Ook in dit opzicht is het gepast om zeer voorzichtig te zijn en, indien nodig, geplande activiteiten van vorming op te schorten, zonder onnodige risico's te nemen.

We kunnen ons nu richten op creatieve manieren om de apostolische missie en dienstbaarheid aan anderen levend te houden, wanneer voorzichtigheid en beschikkingen van de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten het onmogelijk maken elkaar te ontmoeten. Op de eerste plaats proberen we dat alle gelovigen van de prelatuur, vrienden en familieleden zich gesteund voelen. Bijvoorbeeld door vaker telefonisch contact te hebben, ook met familieleden en vrienden die we misschien al langer niet meer gezien hebben; door het benutten van allerlei mogelijkheden die de technologie biedt om de vormingsactiviteiten te geven (kringen, voordrachten, meditaties, samenzijns, etc.); door vormingsmateriaal aanwezig op het internet te delen (er wordt momenteel gewerkt aan een speciale rubriek gericht op de huidige situatie op www.opusdei.org) en al het overige beschikbare materiaal dat van nut kan zijn voor het geestelijk leven (teksten, audio’s, video's); door het aanmoedigen van de overweging van de liturgische lezingen en gebeden van de Vastentijd (de dagelijkse mis van de paus kan gevolgd worden via een livestream op www.vaticannews.va); door de ervaringen te delen over hoe het apostolisch werk in deze omstandigheden kan worden bevorderd; enz. Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden, waarin het meer dan anders nodig is om elkaar te steunen, liefde door te geven en te proberen dat niemand zich alleen voelt.

Voor zover de omstandigheden het toelaten (en overeenkomstig de richtlijnen van de overheid), kan het beleven van de naastenliefde omgezet worden in het bedenken van initiatieven om anderen te helpen (buren, collega's op het werk, enz.). De meest kwetsbare mensen, zoals ouderen en zieken verdienen daarbij speciale aandacht, waarbij we ons met wijsheid voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn moeten inzetten.

Laten we op de plaatsen waar de beperking van de bewegingsvrijheid groter is, een positieve sfeer bevorderen, zowel in de huizen van de Geassocieerden, de Surnumerairs en vrienden, als in de centra van het Werk. Deze omstandigheden bieden nieuwe mogelijkheden voor vriendschap en broederlijkheid. Behulpzaam hierbij zijn: met een goed humeur tegenslagen en onvoorziene gebeurtenissen aanpakken, niemand de schuld geven, een plan bedenken voor het lezen van boeken en het bekijken van video's, spelletjes doen en ontspanning bevorderen zodat de kinderen of familieleden zich kunnen vermaken, dingen doen waar je normaal gesproken de rust niet voor hebt, thuis aan lichaamsbeweging doen, enz.

Laten we vooral dankbaar zijn voor de werkers in de gezondheidszorg, die met opofferingsgezindheid hun werk verrichten. We kunnen proberen voor hen te zorgen, hen te steunen en aan te moedigen in hun werk.

Tot slot, laten we bidden dat ook deze omstandigheden de gelegenheid worden om dichter bij de Heer te komen, door voor onze omgeving zaaiers van vrede en vreugde te zijn.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Rome, 14 maart 2020