Aantal artikelen: 258

Bericht van de prelaat (13 september 2023)

De prelaat van het Opus Dei nodigt uit om stil te staan bij enkele van de komende feesten. Hij deelt ook mee dat het werken met het Dicasterium van de Clerus aan het formuleren van de veranderingen in de Statuten begonnen is en daarna aan de Heilige Vader zal worden voorgelegd.

Pastorale brieven en berichten

Boodschap prelaat Opus Dei over motu proprio personele prelaturen

De prelaat van het Opus Dei schrijft deze boodschap over het motu proprio van paus Franciscus over personele prelaturen d.d. 8 augustus.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (7 augustus 2023)

De prelaat van het Opus Dei bedankt voor het gebed voor de vruchten van zijn pastorale reizen naar de Filippijnen en Indonesië. Hij vraagt ons door te gaan met bidden voor zijn komende verblijf in Australië en Nieuw Zeeland en voor de vruchten van de Wereldjongerendagen.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (3 juli 2023)

De prelaat van Opus Dei vraagt om gebed voor de vruchten van de pastorale reizen die hij in de zomer zal maken en voor die van het recente Buitengewone Algemene Congres.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat na de audiëntie met paus Franciscus

Paus Franciscus heeft vanochtend Mgr. Fernando Ocáriz ontvangen. We publiceren een bericht van de prelaat van het Opus Dei ter gelegenheid van deze audiëntie.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (mei 2023)

De prelaat van het Opus Dei is dankbaar voor alle bedevaarten. Door Maria gaan we altijd naar Jezus en keren we ook naar Hem terug (De Weg, nr. 495).

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (april 2023)

De prelaat van het Opus Dei is dankbaar voor het gebed en het werk van allen die hebben bijgedragen aan het Buitengewoon Algemeen Congres dat zojuist is afgesloten. Het werd bijeengeroepen om de statuten van de Prelatuur aan te passen aan het motu proprio “Ad charisma tuendum”.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (30 maart 2023)

De prelaat van het Opus Dei bedankt iedereen voor het gebed voor de voorbereidingen van het aankomende Buitengewoon Algemeen Congres en informeert over enkele aspecten met betrekking tot de organisatie ervan.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (6 maart 2023)

De prelaat van het Opus Dei vraagt te blijven bidden voor het project ter bevordering en coördinatie van de apostolaatswerken en voor de voorbereidingen van het Buitengewoon Algemeen Congres.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (16 februari 2023): Broederlijkheid

Mgr. Fernando Ocáriz nodigt ons uit na te denken over enkele houdingen en uitingen van broederlijkheid.

Pastorale brieven en berichten