Bericht van de prelaat (15 maart 2024)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om bij het naderen van de Goede Week na te denken over hoe wij met ons eigen leven Christus overal kunnen brengen.

Bericht van de prelaat (15 maart 2024)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Het naderen van de Goede Week nodigt ons uit om de beschouwing van het lijden van Jezus Christus aan het kruis te intensiveren. Wij worden hierbij geholpen door de liturgie van de veertigdagentijd. Deze tijd helpt ons - net als alle andere gebruiken van ons christelijke leven - om ons steeds meer met Jezus te verenigen

Ik moet denken aan de woorden die de heilige Jozefmaria tot een groep van zijn zonen en dochters richtte: "Laat duidelijk de Christus zien die jullie zijn, door jullie leven, door jullie liefde, door jullie dienstbaarheid, door jullie ijver om te werken, door jullie begrip, door jullie ijver voor de zielen" (13 juni 1974). Met de hulp van de genade kunnen we altijd groeien in een liefde die niet oppervlakkig blijft, maar die zich ook uit in de zorg voor anderen. De geest van dienstbaarheid, het effectieve verlangen om met daden van iedereen te houden zoals hij of zij is - met zijn of haar deugden en fouten - weerspiegelt, ondanks onze kleinheid, het gelaat van de Heer.

Een andere manier om Christus na te volgen is de gehoorzaamheid. Tijdens de Goede Week zullen we overwegen hoe Jezus "Zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot de dood, ja zelfs de dood aan een kruis" (Fil 2:8). Ik wil jullie vragen door te gaan met het mediteren van de brief over de gehoorzaamheid die ik jullie vorige maand heb gestuurd. Zoals ik al zei, moeten we een intelligente gehoorzaamheid beleven, geïntegreerd in onze vrijheid. Op die manier zullen we ons niet laten meeslepen door gebeurtenissen, maar zullen we een hart hebben dat aandachtig is voor wat God ons door mensen en omstandigheden wil vertellen.

Over een paar dagen vieren we het Hoogfeest van Sint Jozef. Als we over zijn leven nadenken, zien we dat er naast momenten van vreugde ook verdriet en twijfel was. Door te vertrouwen op de plannen die God voor hem had voorbereid, vond hij een geluk dat niet zozeer afhing van uiterlijke dingen, maar van zijn eenheid met Jezus en Maria. We kunnen hem vragen om ons te leren beter met Jezus en Maria om te gaan en zo de kracht en vreugde te hebben om anderen te dienen.

Ik reken op jullie gebeden voor mijn intenties. Een daarvan is het werk dat we samen met de Heilige Stoel doen voor de aanpassing van de statuten. Een paar weken geleden hadden we een bijeenkomst in het Dicasterie van de Clerus, in een vriendelijke en vertrouwelijke sfeer. Blijf de volgende stappen van dit werk met vrede en sereniteit aanbevelen.

Met al mijn genegenheid zegen ik jullie,

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 15 maart 2024