Wijdingen in Rome: "Help vele mensen het leven van Jezus te leren kennen"

Mgr. Ricardo García, de wijdingsbisschop, zei tegen de vierentwintig nieuwe priesters van Opus Dei dat "jullie leven vanaf vandaag in het teken zal staan van de bediening van de sacramenten, de bediening van het woord en de bediening van de naastenliefde".

Mgr. Ricardo García, bisschop van de prelatuur van Yauyos-Cañete-Huarochirí (Peru), wijdde in de basiliek van San Eugenio in Rome 24 priesters van de prelatuur van Opus Dei. De Prelaat van Opus Dei, Monseigneur Fernando Ocáriz, nam deel aan de ceremonie vanuit het priesterkoor en legde de nieuwe priesters de handen op na de wijding van de bisschop.

Download de gehele homilie van bisschop Ricardo García (Engelstalig)

In zijn homilie spoorde Mgr. Ricardo García de nieuwe priesters aan vooral zorg te dragen voor hun liefde voor de Eucharistie en de Heilige Mis. "Priester zijn", zo herinnerde hij hen eraan, "houdt in dat jullie boodschappers zijn van het Woord van God. Van nu af aan zullen jullie de gelegenheid en het voorrecht hebben om velen te helpen het leven van Jezus beter te leren kennen en zich te verdiepen in de rijkdom van ons geloof".

Hij herinnerde hen ook aan deze woorden van de heilige Jozefmaria: "Dit goede en oprechte verlangen van jullie om altijd bezig te zijn goed te doen voor anderen, net als jullie broeders en zusters, is voor mij een bron van grote trots en troost, en daarom kan ik zeggen dat jullie gaudium meum et corona mea (Fil 4,1) zijn: mijn vreugde en mijn kroon."

"Laten we ook bidden voor de vrede," besloot hij, "ons verenigend in het gebed van de paus en de hele Kerk, in deze tijden van oorlog tussen broederlanden."

Woorden van bisschop Fernando Ocáriz

Aan het einde van de plechtigheid bedankte monseigneur Fernando Ocáriz bisschop Ricardo Garcia voor zijn aanwezigheid en vroeg hij om "veel te blijven bidden voor de paus en zijn intenties, die de hele Kerk en de hele wereld betreffen. En nu, op een speciale manier, voor de vrede, op voorspraak van Onze Lieve Vrouw".

Hij richtte ook enkele woorden tot de families van de nieuwe priesters: "Aan de ouders, broeders en zusters en vrienden van de nieuwe priesters, wil ik ook mijn gelukwensen uitspreken. Het is een grote vreugde deze momenten met u te mogen delen. Het zal ook een vreugde zijn voor de ouders die ons op afstand of vanuit de hemel vergezellen. Ook u hebt meegeholpen om in uw kinderen het kostbare geschenk van de priesterroeping tot stand te brengen. Blijf hen altijd vergezellen met uw gebeden".

Korte biografieën van enkele van de nieuwe priesters

Onder de nieuwe priesters die uit Europa komen is de Zwitser Lorenzo de Vittori, 35 jaar oud. Hij studeerde theoretische natuurkunde aan de Federale Polytechnische School van Zürich, en studeerde later theologie in Rome. Als onderzoeker specialiseerde hij zich op het gebied van de algemene relativiteit en promoveerde op een proefschrift over de zwaartekrachtgolven die worden uitgezonden door de botsingen van zwarte gaten. Tien jaar lang maakte hij deel uit van het team van directeuren van het studentenhuis Allenmoos in Zürich, terwijl hij wiskunde doceerde aan de universiteit en meewerkte aan educatieve projecten met jongeren. Over zijn toekomst als priester zegt hij dat hij hoopt "mensen te kunnen helpen de schoonheid en het wonder van Gods vergeving voor ons, en de even goddelijke vergeving onder elkaar, te ontdekken".

Een aantal van de Europese priesters komt uit Spanje, waaronder de Valenciaan Marcos Cavestany, die 33 jaar oud is. Voordat hij naar Rome kwam om theologie te studeren, studeerde hij architectuur in Barcelona en in La Coruña, en combineerde hij zijn professionele werk met het leiden van een aantal verenigingen voor jongeren en vrijwilligerswerk bij de NGO Internationale Samenwerking. "Ik heb veel geleerd in de vrijwilligersactiviteiten, zowel het begeleiden van adolescenten als het bijstaan van ouderen aan het einde van hun leven. Ik zie het priesterschap als een roeping die volledig vereenzelvigd is met het idee van de dienstbaarheid die onze Heer van ons vraagt".

Gevraagd naar zijn toekomstige ambt, zegt Marcos dat "nu de paus ons uitnodigt om dieper in te gaan op de betekenis van synodaliteit, ik de Heilige Geest vraag om ons experts te maken in de kunst van ontmoeting, om al onze broeders en zusters in de Kerk te begeleiden, ons te verrijken met hun ervaringen en veel tijd te besteden aan luisteren, vooral door geestelijke begeleiding en het sacrament van de biecht. Zoals de paus benadrukt, moet het een luisteren zijn waarbij ons hele hart betrokken is en niet alleen onze oren, en dat inhoudt dat we eerst open moeten staan voor wat God ons zegt door zijn Woord, door de heiligen en door de traditie die aan ons is doorgegeven door hen die ons zijn voorgegaan op deze weg van meer dan tweeduizend jaar".

José Paulo Luistro komt uit Azië. Hij is 32 jaar oud en werd geboren in Manilla, op de Filippijnen. Hij behaalde zijn bachelor in psychologie aan de Universiteit van de Filippijnen, waarna hij Engels doceerde op een school in Quezon City. "Het was tijdens mijn eerste maanden als leraar dat ik besloot om me als numerair bij Opus Dei aan te sluiten," zegt José Paulo, "ook al overwoog ik deze mogelijkheid al snel na start van mijn universitaire studie. Met mijn priesterwijding zal ik mijn handen aan Christus kunnen geven en Hem door de Eucharistie aan anderen kunnen geven, te midden van een wereld waarin zoveel zielen echt naar Hem hongeren."

Architect Jorge Castillo werd in 1978 geboren in Toluca, Mexico. Voordat hij in Rome ging studeren, wijdde hij zich aan christelijke vormingsactiviteiten voor adolescenten en universiteitsstudenten in Monterrey. Hij verhuisde naar Seoul, Zuid-Korea, om enkele van diezelfde activiteiten te helpen organiseren en werkte ook in de automobielindustrie aan projecten voor Hyundai en Kia. "Mijn ervaring in Azië was echt een geschenk voor mij, een grote culturele en professionele ontdekking. Ik denk dat God gebruik maakt van zeer uiteenlopende ervaringen om elk van zijn priesters voor te bereiden, zodat we Hem op de best mogelijke manier kunnen dienen, waar God het ook wil."

Onder de nieuwe priesters bevindt zich ook een Amerikaan, John Boles, 31 jaar geleden geboren in Pasadena, Californië. Als tweede in een gezin van negen kinderen studeerde hij evolutiebiologie aan de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA). Hij werkte in New York City als onderzoeksassistent op het gebied van heup- en knieprothesen. In Rome bestudeerde hij de Heilige Schrift aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis. Hij vraagt om gebed opdat "wij priesters allen werkelijk weten hoe wij moeten dienen, met dezelfde gevoelens als Christus. Dit zal alleen mogelijk zijn als we vertrouwen op de genade van het Sacrament, de hulp van onze Heer en de gebeden van iedereen."

Verscheidene van de nieuwe priesters komen uit Latijns-Amerika, waaronder de Ecuadoriaan Andres Cardenas Matute, 32 jaar oud. Na zijn studie journalistiek schreef hij artikelen voor de media, met name op het gebied van cultuur. "Het is een ontmoetingsplaats", zegt Andres, "waar men Gods aanwezigheid zoekt, ook al is het op een 'aarzelende manier', zoals de heilige Paulus zegt. Als priester verheug ik me erop mijn ervaring van Gods aanwezigheid aan veel mensen te kunnen doorgeven, vooral in de eucharistie, maar ook in het gewone leven, dat de bron is van authentieke vrede. Ik heb dit persoonlijk ontdekt in mijn eigen leven en ik hoop het door te geven aan vele anderen."

Dit zijn de namen van de diakens die op 21 mei priester werden gewijd:

 • John Warriner Boles (Verenigde Staten)
 • Lucas Calonje Espinosa (Spanje)
 • Andres Ramiro Cardenas Matute (Ecuador)
 • Jorge Francisco Castillo Olvera (Mexico)
 • Marcos Cavestany Olivares (Spanje)
 • Eduardo de la Morena de la Fuente (Spanje)
 • Lorenzo de Vittori (Zwitserland)
 • Etienne Alexandre Marie Desjonquères (Frankrijk)
 • Jose Maria Diaz Dorronsoro (Spanje)
 • Santiago Diaz Gonzalez (Spanje)
 • Jaime Falcó Prieto (Spain)
 • Jose Paulo Reyes Luistro (Filipijnen)
 • Ignacio Jose Manzano Fontaine (Argentinië)
 • Pedro Medina de Arteaga (Colombia)
 • Carlos Merino Tormo (Spanje)
 • Jesus Salvador Olmeda Roman (Mexico)
 • Gabriel Maria Perez Halcon (Spanje)
 • Alberto Perez Herrera (Spanje)
 • Ruben Rodriguez Rubio (Spanje)
 • Felipe Gustavo Roman Larrea (Ecuador)
 • David Samudio Torres (Colombia)
 • Juan Pablo Sanchez del Moral (Spanje)
 • Santiago Vigo Ferrera (Spanje)
 • Alvaro Zaragoza Salcedo (Spanje)